Sandığın Zorunlu Üyeleri

SANDIĞIN ZORUNLU ÜYELERİ

4357 Sayılı Kanunun 7117 Sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinde sayılan zorunlu üyelerimiz aşağıda belirtilmiştir;


· Sınıf öğretmenleri,

· Yardımcı ve stajyer sınıf öğretmenleri,

· Engelli çocuklara ilk tahsilini veren müesseselerin öğretmenleri.

Bunlar sırasıyla;

Zihinsel Engelliler sınıf öğretmenleri,

İşitme Engelliler sınıf öğretmenleri,

Görme Engelliler sınıf öğretmenleri,

Ortopedik Engelliler sınıf öğretmenleri,

Otistik Çocuklar Eğitimi sınıf öğretmenleridir.

· Eğitim Uygulama Okulu – İlköğretim Okulu

(Öğretilebilir Zihinsel Engelliler sınıf öğretmenleri)

· İlköğretim Müfettişleri,

· İlköğretim Müfettiş yardımcıları,

· İlköğretim Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar, (Yardımcı Hizmetler Sınıfında olanlar hariç)

· Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan;

Millî Eğitim Müdürleri,

Millî Eğitim Müdür Yardımcıları,

Millî Eğitim Şube Müdürleri,

Millî Eğitim Müdürlüklerinde çalışan şef, memur, teknisyen, tekniker, uzman, mühendis ve mimarlar; (Yardımcı Hizmetler Sınıfında olanlar hariç)

· Millî Eğitim Müdürlükleri kadrosunda bulunan Rehber Öğretmenler,

· Branşı sınıf öğretmeni olan ve Halk Eğitim Merkezi, Öğretmenevi, Bilim Sanat Merkezi vs. yerlerde görev yapanlar,

· İlköğretim Okulunda görevli iken Sandığımızdan üyelik devamı talebinde bulunanlar ile belirtilen süre içerisinde müracaat etmediğinden dolayı üye olarak mütaala edilen Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenleri,

(Nereye atanırlarsa atansınlar bu öğretmenlerin üyelikleri devam eder.)

· Sandık işlerinde çalışan memurlar,

Sandık üyesidirler.

Yukarıda sayılan görev ve görev yerlerinde bulundukları sürece “üyelikleri” zorunlu olarak devam eder.
Günlük Ziyaretçi Sayısı.:1.441  20.10.2011 tarihinden itibaren Toplam Ziyaretçi: 3.946.051