Soru-Cevap

Başlıksız BelgeİKRAZLA İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
1-İkraz almak için istenen üyelik süresi ne kadardır?
İkraz talebinde bulunan üyelerden yıl şartı aranmamakta olup; İkraz yönetmeliği madde 5/a gereğince; Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması gereklidir.

2-Nasıl başvuruda bulunabilirim?
Sandığımız internet sayfasındaki başvuru formlarını doldurarak Genel Müdürlük adresimize şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz.
3-Kefil isteniyor mu?
Kefilli ve kefilsiz başvuru yapabilirsiniz. Kefil göstermek isterseniz İlksan üyesi ya da 657’ye tabi Devlet Memuru bir kişiyi kefil gösterebilirsiniz.
4-Eşim İlksan üyesi ya da 657’ye tabi devlet memuru ise bana kefil olabilir mi?
Evet, eşiniz İlksan üyesi ya da 657’ye tabi devlet memuru ise size kefil olabilir.

Kişiler eşlerini kefil olarak gösterdiklerinde de 6098 Borçlar Kanunu gereği kefil ve kefil eş onay kısımlarının eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

5-Maaşımda haciz veya temlik varsa ikraz kullanabilir miyim?
Hayır, İkraz yönetmeliği madde 5/c gereğince; maaşınızda haciz veya temlik bulunduğu sürece sandığımızdan ikraz kullanmanız mümkün değildir.

6-Başvuru formu ve istenen belgelerden kaç adet göndermem gerekiyor?

Başvuru formu ve istenen belgelerden birer adet göndermeniz yeterlidir.

7-İkrazı başvurudan ne kadar zaman sonra alabilirim?
İkraz ödeme günleri haftada 2 kez Salı ve Perşembedir. Başvuru evraklarınızda herhangi bir eksiklik olmadığı sürece evrakınız Genel Müdürlüğümüz kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren en fazla 8 iş günü içerisinde,  ikrazınız İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi üzerinde bildireceğiniz banka hesabınıza aktarılır.

8-İkraz için ne kadar masraf öderim?
Damga vergisi ve kredi hayat sigortası peşin olarak çekeceğiniz tutardan kesilerek hesabınıza aktarılır. Kefilsiz başvurularda ek olarak kredi kefalet sigortası alınır. Sandığımızdan kullanacağız ikraz için dosya masrafı adı altında herhangi bir masraf alınmamaktadır.

9-İkrazın vade seçenekleri nelerdir?
İkraz yönetmeliği madde 13/1 gereğince; 12, 24, 36 ve 48 ay olmak üzere dört ayrı seçenek vardır.

10-İkraz miktarları ne kadardır?
İkraz yönetmeliği madde 13/1 gereğince ikraz miktarları;

  • 12 ay vade için 15.000.-TL ye
  • 24 ay vade için 20.000,00.-TL ye
  • 36 ve 48 ay vadeler için 30.000,00.-TL’ye kadardır.
  • Evlenme halinde kullanılacak olan ikrazın vadesi 12 ay olup; miktarı en son aya ait aidat miktarının en fazla 120 katı kadardır.
  • Hastalık ve tedavi halinde kullanılacak ikrazın vadesi 12 veya 24 ay olup; miktarı en son aya ait aidat miktarının en fazla 150 katı kadardır.
  • Özel günler için kullanılacak ikrazın vadesi 12 ay olup; miktarı 2.000,00 TL'ye kadardır. Doğal afete maruz kalan üyelerimize kullandırılacak özel günler ikrazının vadesi 12 ay olup, miktarı doğal afete maruz kalınan tarihteki son aidatın en fazla 150 katı kadardır.

11-Faiz oranları nasıl belirlenmektedir?
İkraz yönetmeliği madde 18/1 gereğince; ikrazlara uygulanacak faiz; her ödeme gününden bir önceki iş günü ikraz komisyonunca temin edilen en fazla 5 (beş) bankanın aynı vadelere uyguladığı aylık Tüketici Kredisi Faizlerinin aritmetik ortalamasından, Yönetim Kurulunca belirlenen oranlarda indirim yapılarak belirlenir.

12-İkraz taksit ödemelerini nasıl yapabilirim?
İkraz yönetmeliği madde 15/1 gereğince; ikraz geri ödemeleri takip eden ayın maaş ödeme gününde Maliye Bakanlığı Say2000i sistemi üzerinden otomatik olarak Saymanlıklar vasıtası ile maaşlardan kesilir.

13-Taksit ödemelerinin vadesinden önce yapılması durumunda  erken ödeme indirimi yapılıyor mu?
Evet, İkraz yönetmeliği madde 15/2 gereğince; taksit ödemelerinin vadesinden önce yapılması durumunda erken ödenen gün sayısı üzerinden faiz indirimi yapılmaktadır.

14-İkrazın dışında başka kredi seçenekleri var mı?
İkrazın dışında Evlenme halinde, Hastalık ve tedavi halinde ve Özel günler  İkrazı vardır.

15- Şu anda devam eden bir ikrazım var yeniden ikraz kullanabilir miyim?
İkraz yönetmeliği madde 20/3 gereğince; devam eden ikraz borcu taksitlerinizin yüzde yirmibeşini  ya da tamamını kapatmış olmanız durumunda yeniden ikraz kullanabilirsiniz. İkraz taksitlerinizin yüzde yirmibeşini  ödemiş iseniz geri kalan borcunuz erken ödeme indirimi yapılarak yeni kullanacağınız ikraz tutarından düşülmekte ve kalan tutar hesabınıza aktarılmaktadır.

16-Evlenme halinde ikraz, hastalık ve tedavi  ikrazı ve özel günler ikrazının şartları nelerdir?
Evlilik İkrazı; Sandık üyesi iken evlenen ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen evlenme yardımından feragat eden üyelere, bir defaya mahsus verilen faizsiz ikrazdır.
Sağlık İkrazı; Üyeye; kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin uzun süreli hastalıkları sebebiyle, tedavi masraflarında kullanılmak üzere verilen ikrazdır.
Özel Günler İkrazı; Sandık üyelerine, dini bayramlarda, eğitim öğretim yılı başlangıcında, 24 Kasım öğretmenler gününde, doğal afete maruz kalındığında ve tatil dönemlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen ikrazdır.

17-İkraz başvurusu yapmak için hangi evrakları hazırlamam gerekir?
(1) İkraz yönetmeliği madde 10/1 gereğince İkraz  alacak üyelerden;
a) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirinden onaylı ikraz istek form ve taahhütnamesi,
b) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaş bordroları,
c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun nüfus cüzdan fotokopisi,
ç) Kredi Hayat Sigortaları bilgilendirme formu,
d) İkraz taksitlerinin emekli aylıklarından kesilebileceğine dair muvafakatname,
e) İmza sirküleri formu, istenir.
f) Kefilsiz başvuru yapacaklardan ek olarak ikraz kefalet sigorta formu istenir.
(2) Evlenme halinde ikrazdan yararlanmak isteyen üyelerden yukarıdaki belgelerin yanında; evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.
(3) Hastalık ve tedavi halinde ikrazdan yararlanmak isteyen üyelerden yukarıdaki belgelerin yanında; son altı ay içerisinde tam teşekküllü devlet hastanesi, üniversite hastanesinden veya SGK ile anlaşmalı özel hastaneden alınmış tedavi altında olduğunu belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenir.
(4) Doğal afete maruz kalınması halinde bu ikrazdan yararlanmak isteyen üyelerden birinci fıkrada istenenlerin yanında;
a) Hasara uğrayan ev üyenin kendi evi ise tapu tescil belgesi ile olayın gerçekleştiği yerin İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce düzenlenen hasar tespit raporu,
b) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyası hasara uğramış ise Sandık İl veya İlçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu, istenir.
(5)İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ikraz istek form ve taahhütnamesi ile maaş bordrolarının Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylı olması istenir.

18-Daha önce Sandıktan ikraz kullandım ancak; icra-i takibe uğradım. Yeniden ikraz kullanabilir miyim?
İkraz yönetmeliği madde 5/b gereğince; Sandığımızdan yeniden ikraz kullanabilmeniz için borç bitiminden sonra 6 ay geçmiş olması gerekmektedir.

İkraz yönetmeliği madde 22/3 gereğince; Soruşturma sonucunda ceza alanlara, ceza aldığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle ikraz verilmez.

19-Daha önce Sandıktan ikraz kullandım ancak; idari takibe uğradım. Yeniden ikraz kullanabilir miyim?

Sandığımızdan yeniden ikraz talebinde bulunabilirsiniz. 

20-İkraz evraklarını nereden onaylatmam gerekiyor?
İkraz yönetmeliği madde 4/ğ gereğince ikraz evraklarınızı kadronuzun bulunduğu ve maaşınızı aldığınız kurumun en üst yöneticisine onaylatmanız gerekmektedir.

21-Evrakları gönderdiğim tarihteki faiz oranları mı geçerli olacaktır?
İkraz yönetmeliği madde 12/3 gereğince ikrazlara ödeme gününden bir önceki gün itibarıyla kredi komisyonunca belirlenen faiz oranı uygulanarak aylık ödeme taksitleriniz belirlenir.

22-İkraz hesabına aktarıldı ancak vazgeçtim, ne yapabilirim?
İkraz yönetmeliği madde 14/2 gereğince ikraz; damga vergisinin tamamı, sigorta pirimi ise paranın Genel Müdürlük hesaplarına aktarıldığı güne kadarki faizi tahsil edilerek kapatılır.

23-Üyeliğin sona ermesi halinde ikraz borçlarının kapanma sırası nedir?
İkraz yönetmeliği madde 20/1 gereğince sırasıyla evlilik, sağlık, özel günler ve normal ikraz borcu kapatılır.

24-İkrazların ertelenme halleri nelerdir?
İkraz yönetmeliği madde 20/4-a-b gereğince; askere giden üyelerin ikrazı faizli olarak 6 aya kadar; doğal afete maruz  kalan üyenin ikrazı ağır hasar için faizsiz olarak 3 aya kadar, orta ve hafif hasarlar için faizli olarak 3 aya kadar ertelenebilir.

Günlük Ziyaretçi Sayısı.:641  20.10.2011 tarihinden itibaren Toplam Ziyaretçi: 4.067.823