Evlenme Yardımı

Evlenme Yardımı

         10 Şubat 2010 tarihinde Tebliğler Dergisinde yayımlanan Aidat ve Sosyal Yardımlar  Yönetmeliği gereği; Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere evlenme yardımı yapılır.

         Ancak : 10 Şubat 2010 tarihinden önce yapılan nikahlar için nikah tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

         Evlenme yardımının  miktarı her yıl Sandık Yönetim Kurulu‘nca belirlenir.

        Müracaatta istenilen belgeler:

Form dilekçeye; 

  • Evlenme tarihini gösterir, son altı aylık vukuatlı nüfus kayıt örneğini,hizmet cetvelini 

ekleyerek Genel Müdürlüğe gönderilmesi yeterlidir.

DİKKAT

  • Evlenenlerden ikisinin de Sandık üyesi olması halinde, bu yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.
  • İkraz Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre evlenme ikrazı kullanan üyeler, Evlenme Yardımdan faydalanamazlar.
  • Evlenme yardımı ödemelerinde; vadesinde ödenmemiş ikraz taksit borçları varsa yapılacak ödemeden mahsup edilir.
  • Başvuru yapan Bayan üyelerin evlilik soyadına ait olan hesap numaralarını güncellemeleri gerekmektedir
  • Evlenme yardımı miktarı, üyenin evlendiği tarihteki yardımı hak kazandığı tarihte belirlenen miktar kadar yapılır.


Günlük Ziyaretçi Sayısı.:189  20.10.2011 tarihinden itibaren Toplam Ziyaretçi: 4.064.954