İkraz Başvurusu Şartları ve Gerekli Belgeler

İkraz Yönetmeliğinde belirtilen; ikraz başvurusu için hazırlanması gerekli belgeler;
 

 • Borçlunun imzaladığı ve kurum amirinden onaylı İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi,
 • Borçlunun  son aya ait kurum amirinden onaylı maaş bordrosu,
 • Borçlunun  T.C. bilgilerinin yer aldığı kimlik belgesi,
 • Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortası Formu,
 • Kurum amirinden onaylı imza sirküleri formu, istenir.

 

    Yukarıda Belirtilen Belgelerin Hazırlanması İle Birlikte;

 

EK OLARAK:

 

Kefilsiz İkraz Başvurusunda

 • Üye tarafından imzalanmış İkraz Kefalet Sigorta Formu, istenir.

Kefilli İkraz Başvurusunda

 

 • Kefilin son aya ait kurum amirinden onaylı maaş bordrosu,
 • Kefilin T.C. bilgilerinin yer aldığı kimlik belgesi,
 • Borçlu ve müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirlerinden onaylı imza sirküleri formu, istenir.

İcra İkrazı Başvurusunda

 

 • Kefilli / Kefilsiz hazırlanması gerekli belgelerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı olması gereklidir.
 • Kefilsiz 25.000,00TL’ ye ,
 • Kefil göstererek 50.000,00TL’ ye kadar kullanılabilir.

 

Kefillerin maaşında icra kesintisi olmaması ve kefillerin Sandık üyesi olması gereklidir.

Evlilik İkrazı Başvurusunda

 

 • Evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan nüfus kayıt örneği, istenir.

Sağlık İkrazı Başvurusunda

 

 • Tedavi görenler için son altı ay içerisinde tam teşekküllü devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri veya SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden alınmış tedavi görüldüğünü belirtir Sağlık Raporu veya ilgili medikal malzemenin gerekliliğine ilişkin rapor,
 • Doğum yapanlar için, doğumu müteakip son üç ay içerisinde ilgili sağlık kuruluşundan alınmış doğum raporu,
 • Tüp bebek tedavisi görenler için, tedavinin başlangıcında veya tedavi bitimini müteakip son 6 ay içerisinde alınmış Uzman Doktor Raporu, 
 • Üyenin çocuğunun sünnet olması halinde, sünneti müteakip son altı ay içerisinde alınmış olan doktor raporu ile nüfus kayıt örneği, istenir.

Doğal Afet İkrazı Başvurusunda

 

 • Üyenin ikametgahını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak belge,
 • Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi meskeni ise tapu tescil belgesi,
 • İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporu,
 • Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya ilçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu, istenir.

Gayrimenkul İkrazı Başvurusunda

 • Üyeye veya eşine ait gayrimenkul alımını belgeleyen tapu belgesi, istenir.

Aile destek ikrazı

Başvurusunda

 

 • Evlenme tarihini gösterir son altı ay içerisinde alınmış nüfus kayıt örneği, istenir.

Sünnet ikrazı başvurusunda

 • Sünneti müteakip son altı ay içerisinde alınmış doktor raporu ve nüfus kayıt örneği, istenir.

Tatil İkrazı Başvurusunda

(Alanya Ananas ve Alanya De-Ha Otel)

 • Otel konaklama başvuru formu,
 • Muvafakatname, istenir.
 
ARA