İkraz Ödemeleri ve İkraz Uygulamaları

Maaştan Kesinti Yolu İle Otomatik Tahsil Edilen İkraz Taksitleri

İkraz kullanan üyelerimizin aylık ikraz taksitleri Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili üyelerimizin maaşlarından kesilerek Sandık banka hesaplarına aktarılmaktadır.

İkraz kullanan Üyelerimizin maaş aldığı bankaların değişmesi kesintilerin yapılmasına engel olmadığı gibi Sandığımıza bildirilmesine gerek yoktur.

M.E.B. bünyesinde görev icra edildiği sürece görev yeri değişen üyelerimizin ikraz taksit kesintileri maaşlarından yapılmaya devam eder ancak M.E.B. dışında göreve atanan üyelerimizin ikraz taksitleri maaşlarından kesilememektedir. Bu üyelerimiz taksitlerini manuel olarak yatırmaktadırlar. Taksit tutarları, ödeme yapılacak banka hesap bilgileri ve diğer bilgiler “manuel ikraz taksit ödemeleri” bölümünde açıklanmıştır.

 

Manuel İkraz Taksit Ödemeleri:

Üyelerimizin Sandık banka hesabına internet bankacılığı ile banka şubeleri veya bankamatikler yolu ile (Akbank T.A.Ş. Ankara Cebeci Şubesi TR65 0004 6000 1788 8000 1700 04 nolu manuel ikraz tahsilatları Sandık hesabına) para yatırarak gerçekleştirdikleri ikraz taksit ödemeleridir. Manuel ödeme yapmak isteyen üyelerimiz gerek ödeme tutarları gerekse banka bilgileri hakkında Sandığımızın 444 1 943 numaralı çağrı merkezinden, Genel Müdürlüğe bağlı Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğünden veya www.ilksan.gov.tr internet adresi üye bilgi sistemi üzerinden bilgi edinebilirler.

Manuel taksit ödemesi gerçekleştirmek isteyen ikraz borçlu üyelerimizin banka dekont açıklamasına muhakkak “T.C. kimlik numaralarını ve ad/soyad bilgilerini” yazdırmaları gerekmektedir. Aksi halde ödeme yapan borçlu üyemiz tespit edilemez ve ikraz borç tahsilatı gerçekleştirilemez.

Manuel ikraz ödemesi yapan üyelerimizin tahsilat işlemleri bir sonra ki gün öğleden sonra İlksan sistemine işlenmektedir ve aynı anda internet üzerinde de görüntüleme yapılabilmektedir. Sandık hesaplarına ödeme yapan üyelerimiz ödeme yaptıkları günün ertesinde öğleden sonra söz konusu Müdürlüğümüzü arayarak da bilgi edinebilmektedir.

 

İkraz Kullanan Üyelerin İlk Taksitlerinin Tahsilatı

 İkraz kullanan üyelerimizin ilk taksitleri izleyen ayın 15’inde Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından maaşlarından mahsup edilmektedir.

İlk ikraz taksiti maaşlarından kesilmeyen üyelerden kısmi (örneğin manuel ödeme yolu ile 5 taksit tutarı ödemek) ödemeler alınmamaktadır ancak bu üyelerimiz ikraz borçlarının tamamını manuel ödeyerek kapatabilmektedir.

İkraz borçlu üyelerimizin ikrazlarına ait İlk taksit izleyen ayın 15’inde Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından maaşlarından mahsup edildikten sonra manuel ödeme yapmak isteyen üyelerimiz kısmi ödeme yapabilmekte veya ikraz borçlarının tamamını kapatabilmektedirler.

 

Mükerrer İkraz Taksit Kesintileri:

İkraz kullanan üyelerimizin maaşlarından ikraz taksitlerinin Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından kesilebilmesi için her ayın son iş günü ikraz taksit vadesi gelen borçlu üyelerimiz ve taksit tutarları toplu data şeklinde elektronik ortamda Muhasebat Genel Müdürlüğüne bildirilmektedir. Böylece her ayın son iş günü data ile Muhasebat Genel Müdürlüğüne bildirilen borçlu üyelerimizin taksitleri mutemetlerce maaşlarından mahsup edilerek izleyen ayın 15’inde üyelerimiz adına İlksan sisteminde tahsil kaydedilir ve ilgili taksit tutarları Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı defterdarlıklar ve Mal Müdürlükler tarafından her ayın 15’i ile 30’u arasında Sandık banka hesaplarına aktarılır.

Her ayın son iş günü Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilen ikraz taksit datalarından sonra yani her ayın son iş günü ile izleyen ayın 15’inde üyelerimizin gerçekleştirdiği manuel ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğü bilgisi dışında kalarak taksitler manuel ödense bile maaşlarından bir kez daha kesilmektedir ancak maaşlarından gerçekleşen ikraz taksit kesintisi mükerrer olmaktadır. Bu nedenle mükerrer ikraz taksit kesintisi tutarı, izleyen ayın ilk haftalarında ilgili üyelerimizin hesaplarına iade edilerek sistemde kayıtlı cep telefonlarına SMS ile bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

Örnek: 2017 Yılı Mart ayının son iş günü olan 31 Mart tarihinde ikraz borçlu üyelerin izleyen ayın (Nisan) 15 inde vadesi gelecek olan taksit tutarlarına ait data elektronik ortamda Muhasebat Genel Müdürlüğü ne bildirilmiştir. Ancak 6 Nisan tarihinde bir üyemiz manuel taksit ödemesi yaparak kısmi ödeme veya ikraz kapama yapmış olsa dahi 15 Nisan tarihinde daha önce (6 Nisan da) ödenmiş taksit mükerrer olarak yine kesilecektir. Mükerrer gerçekleşen kesinti söz konusu üyemizin banka hesabına izleyen ayın (Mayıs) ilk haftalarında iade edilerek sistemde kayıtlı cep telefonuna SMS yolu ile bildirilecektir.

 

İkraz Taksit Ertelemesi

Askere giden üyelerimiz ve doğal afete maruz kalan üyelerimiz için 6 (Altı) ay süre ile vadesi gelen ikraz taksitlerini erteleme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Askere giden ve öteleme yaptırmak isteyen üyelerimiz askerde bulunacağı süreyi gösteren resmi bir belgeyi, kimlik fotokopisini ve öteleme yaptırmak istediği süreleri belirttiği bir dilekçeyi Genel Müdürlüğe bağlı Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne ulaştırarak ikraz taksitlerine ek  faiz, damga vergisi ve sigorta ücretlerini ödemeyi kabul ederek öteleme işlemi yaptırabilmektedir.

 

İkraz Borcunu Vadesinden Önce Kapatan Üyelerin Kalan Sigorta Prim İadeleri

İkraz kullanan üyelerimizden damga vergisi ve sigorta primi alınmaktadır. İkrazını vadesinden önce topluca ödeyerek kapatan üyelerimizin ikraz kullanırken ödediği damga vergisini vergi dairesine ödendiği için iadesi söz konusu olmayıp hayat sigortası ve kefalet sigortası primlerinden kalan tutarlar iade edilmektedir. Üyelerimizin herhangi bir başvuru yapmasına lüzum kalmadan 01.01.2016 tarihine kadar kullanılan ikrazlar için Genel Müdürlüğümüz, bu tarihten sonra kullanılan ikrazlar için de anlaşmalı Sigorta Firmalarımız üyelerimizin sigorta prim iadelerini hesaplarına ödemektedir.

Ayrıca İkraz borcu kapanan üyelerimize yazı gönderilmemektedir. Fakat dilekçe ile başvurarak ikraz borcu bulunmadığına dair yazı talep eden üyelerimize ikraz borcu bulunmadığına dair resmi yazı gönderilmektedir.

İkraz borcunu vadesinden önce kapatmak isteyen üyelerimize erken ödeme indirimi uygulanmaktadır. Üyelerimiz borç ve erken ödeme bilgilerini www.ilksan.gov.tr adresinden üye bilgi sistemine T.C. numarası ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebilmektedirler.

Erken ödeme yapan üyelerimiz bu ödemelerinden dolayı konut kredisi gibi herhangi bir ceza ödemezler.

 

İkraz Ödemeleri Hesabına Geçmeyen Üyelerimizin Yapması Gerekenler

Ödemesi hesabına ulaşmayan üyelerimiz öncelikle hangi hesap numarası ile müracaat ettiyse o hesabı kontrol etmeli, hesap bilgilerini ve başvuruya yazdığı hesap bilgilerini karşılaştırmalı, üyelerimiz muhakkak kendi adına açılmış olan bir İban numarası bildirmeli,  yeni evli üyelerimiz bankalarından soyadı güncellemesi yaptırmalıdır. Hesabına ulaşmayan ödemelerden ötürü üyelerimiz Müdürlüğümüze bir dilekçe ile ivedilikle müracaat etmeli ve güncel iban bilgilerini belirtmelidirler.

 

Vadesi Gelen İkraz Taksitlerini Ödemeyen Üyelerimizin Yapması Gerekenler

İkraz taksitleriniz ödenmemiş ve Genel Müdürlüğe bağlı Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü ile iletişim kurulmamış ise geciken taksitlerinizin ödenmesi için ivedilikle söz konusu Müdürlüğümüz ile iletişim kurulmalı ve bilgi alınmalıdır. Müdürlüğümüzce verilen bilgiler doğrultusunda geciken taksitler ivedilikle ödenmelidir. Aksi taktirde yönetmelikler kapsamında hukuki süreç başlatılmaktadır.

 

ARA