Doğal Afet İkrazı

Doğal afete maruz kalan üyelerimize; 12,18 veya 24 ay vadede 5.000,00 TL’ye kadar kullandırılan, düşük nemalı karşılıklı yardımdır.

İkraz başvurusunda istenen belgelere ek olarak,

  • Üyenin ikametgahını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak belge,
  • Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi meskeni ise tapu tescil belgesi,
  • İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporu,
  • Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya ilçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu, istenir.
DİĞER İKRAZLAR
ARA