Kurumsal
Kalite Yönetim Sistemi

 

İLKSAN,    Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerine 18.06.2007- 29.06.2007 tarihlerinde TSE eğitmenleri tarafından 21 kişilik personele verilen eğitimle başlamıştır.

             Verilen eğitim;
             1-TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi temel eğitimi,
             2-Dokümantasyon eğitimi,
             3- İç  Kalite Tetkik Eğitimi,
             4- Proseslerin yönetimi, etkileşimi ve iyileştirme teknikleri konularını kapsamıştır.
           
İLKSAN’da Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak İç Tetkikçiler tarafından “iç tetkik” TSE uzmanlarınca da “dış tetkik” yapılmaktadır. Tetkiklerin içeriği aşağıdaki tablodadır.

 

- Kalite Politikası

- Kalite Hedefleri

- Yönetimin Taahhüdü

- Sorumluluk Yetki ve İletişim

- Üye Odaklılık        

 

ÜST YÖNETİM

 

-Kalite Yönetim Sistemi Planlaması

-Yönetimin Gözden Geçirmesi

-Genel Şartlar

-Kayıtların Kontrolü

-Çalışma Ortamı

YÖNETİM  TEMSİLCİSİ
-Altyapı

-Çalışma Ortamı

-Üye ile ilgili Prosesler
PERSONEL VE İDARİ İŞLER  
MÜDÜRLÜĞÜ
-Ölçme Analiz ve İyileştirme

-Sürekli İyileştirme

-Üye Memnuniyeti

-Proses İzlenmesi ve Ölçülmesi

-İç tetkik

 
İLGİLİ PROSES SORUMLUSU
    VE
 YÖNETİM  TEMSİLCİSİ

 


Kalite Yönetim Sistemimiz, amaçladığımız hizmet kalitesine ulaşabilmek için  yürütülen tüm süreçleri, açıklanan prosedürleri  ve benimsenen prensipleri içeren sistemler bütünüdür. Bu sistem , çalışanlarımızın  bilinçlendirilmesi ve yaptığımız  hizmetlerde  kalite seviyesini en üst seviyeye  ulaştırma amacını içerir. Bunlara ek olarak üyelerimizin memnuniyetini gözeterek, ihtiyaçlarını bütünüyle karşılayabilmeyi kendimize hedef edindik. Hizmet Standartlarımızı oluşturarak  ayrıntılı bilgiyi  www.İlksan.gov.tr adresindeki “Hizmet Standartları ‘’ bölümünde  üyelerimizin bilgisine  sunduk. Bu sayede  üyelerimiz her türlü  bilgiye her zaman ve her yerde ulaşabilmektedir.

 
 Mevzuatımızda yapılan değişiklikler, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ve çalışanlarımızın talepleri incelenerek,  Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarımız revizyonlarla güncel hale  getirilmektedir.

 

 İLKSAN, Kalite Yönetim Sistemi gereği,

        “Kalite Politikası”nı;

 • Üyelerimizin memnuniyetini artırmak için kalite yönetim sistemi şartlarına uymak,
 • Teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek,
 • Çalışanlarımızın, hizmetlerimize sağladıkları katkılarıyla gurur duymalarını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın sürekli eğitimi ile yapılan her işi bir defada ve her seferde doğru yapmalarını, sağlayarak verimliliği artırmayı ve maliyetleri düşürmek,
 • Kalite bilincini taşıyan, güler yüzlü yönetim anlayışı ile etkin, verimli ve güvenilir hizmet vermek, 

    “Kalite Hedefleri”ni ise;
   
 • Hizmette süreklilik, hızlılık ve doğruluk,
 • Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturmak,
 • Üyelerle sürekli ilişki içerisinde olmak ve beklentilerini en kısa sürede doğru olarak karşılamak,
 • Sunduğumuz hizmetlerin Kanunlara, Ana Statüye, Yönetmeliklere ve diğer mevzuata uygunluğunu sağlayarak güvenilir kılmak,
 • Sunduğumuz hizmetlerin her defasında, zamanında ve doğru yapılmasını sağlamak,
 • Üyelerimize sunduğumuz bilgilendirme ve kolaylaştırıcı işlemlerin daha etkin olmasını sağlamak,
 • Tüm çalışanlar tarafından kalitenin bir yaşam felsefesi olarak algılanmasını sağlamak,
 • Çalışma hayatının kalitesini iyileştirme yönünde çalışmaları başlatmak,
 • Sürekli geliştirme çalışmaları başlatmak ve herkesin bu çalışmalara katılmasını sağlamak,
 • Kaliteyi sürekli geliştirme teknikleri ve gereksinim duyulan konularda sürekli eğitim verilmesini sağlamak,
 • Çalışanların motivasyonunu sağlamak ve etkin bir çalışma ortamı yaratmak,
 •  Üye memnuniyeti oranının her zaman % 75 seviyesinden aşağı olmamasını sağlamak.

şeklinde belirlemiştir.

 
Kalite Politikamız ve Kalite Hedeflerimiz doğrultusunda, üye talepleri de göz önüne alınarak, hizmetlerin her defasında, doğru ve zamanında yerine getirilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.


Hizmet Standartları Tablosuna Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

ARA