Kurumsal
Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

Üyelerin güven duyduğu bir Sandık olma amacıyla; en üst seviyede hizmetlerini gerçekleştiren ve sürekliliği hedef olarak belirleyen sosyal yardımlaşma kurumudur.

 

VİZYONUMUZ

HUKUKİ YAPILANMADA

 • Tüm eğitim çalışanlarını üyelik kapsamı içine alacak,
 • Çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmiş, kuruluş yasasını TBMM’den çıkarmayı başarmış bir İLKSAN,

SAĞLIKTA

 • Sağlık sorunlarını en iyi şekilde çözümleyecek sağlık kuruluşlarıyla,
 • Fizik Tedavi, Termal ve Rehabilitasyon Merkezi zincirleriyle,
 • Yaşlı ve Emekli Üyelerimizin emekliliklerinde rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sağlayacak Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Evleriyle üyelerinin sağlık sorunlarını gidermiş bir İLKSAN,

İLETİŞİM VE TEKNOLOJİDE

 • Üyeleriyle iletişimde ve hizmetlerinde çağın gerektirdiği Bilişim Teknolojilerini en üst seviyede kullanan bir İLKSAN,

GÜÇLENMİŞ EKONOMİK ve SOSYAL YAPISIYLA 

 • Uzun vadede, uygun nema oranları ve ödenebilir taksitlerle üyesinin parasal ihtiyacını karşılamış,
 • Üyelerinin refah düzeylerini arttırmak için ikinci bir emeklilik sistemine geçmiş,
 • Sağlık Sigortası ve Sağlık İkrazı ile üyesinin sağlık sorunlarını çözmüş,
 • İhtiyaç sahibi üyelerin konut sorununu çözmüş,
 • Üyelerin yüksek öğrenim gören çocuklarının barınma ihtiyaçlarını karşılamış,
 • İhtiyaç duyulan İllerde üyelerin konaklama ihtiyaçlarını karşılamayı başarmış bir İLKSAN,

MALİ YAPISIYLA

 • Üye aidatları ve Sandık gelirleri ile oluşturulan güçlü bütçesini;
 • Turizm Sektöründe,
 • Sağlık Sektöründe,
 • Finans Sektöründe,
 • Enerji ve Gıda Sektöründe, yatırımlara dönüştürerek ekonomide sağlayacağı istihdam ile katma değer yaratıp ve bu sayede elde ettiği getirileri, üyelerine adil bir şekilde yansıtan,
 • Ülke genelinde faaliyet gösteren Vakıf ve Sandıklar ile ekonomik güç birliği yaparak mali yapısını güçlendirmiş bir İLKSAN.
 • Kalite bilinciyle sürekli iyileştirmeye ve üye memnuniyetine önem veren bir İLKSAN.
ARA