Aidat İadesi

•Üyelik sürelerine bakılmaksızın;

 

-- Üyelik kapsamında iken üyelikleri sona erenlere,
-- 120 ayını doldurmadan emekli olanlara,
-- Sandığımızdan emekli yardımı almış olanların, tekrar üyelik kapsamında bir göreve dönmeleri halinde, göreve döndükten sonraki ödemiş oldukları aidatları, ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir.

 

•Aidat iadesi alacak olanlardan; aidat ödeme süresi 60 ayın altında olanlara yapılacak iade tutarından varsa daha önce Sandıktan almış oldukları evlenme yardımı mahsup edilir. Tahakkuk ettirilecek miktardan; mahsup edilecek evlenme yardımı tutarının daha fazla olması halinde, aradaki fark ilgiliden talep edilmez. 

 


Aidat İadesi İçin Gerekli Belgeler;

•Aidat iadesi talep form dilekçesi, (tıklayınız)
•Üyenin tüm görev ve görev yerlerini gösterir, en son duruma göre güncellenmiş hizmet belgesi,
•Atama kararnamesi,
•Personel nakil bildirimi,
•Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olup, Sandığımızdan emekli yardımı alıp, tekrar üyelik kapsamında bir göreve döndükten sonra emekli olanlara aidat iadesi yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi,
•Üyelik süresi 120 ayın altında olanların emekli olmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş bağlandığına dair yazı fotokopisi.

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA