Doğal Afet Yardımı
  • Doğal Afet Tanımı: Ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına gibi oluşumu veya gelişimi etkilenenlerce önlenemeyen doğal kaynaklı olaylar
  • Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde,  hasar tespit oranına göre yardım yapılır.
  • Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca ve hasar oranlarına göre belirlenir. Bu miktar, üyenin doğal afete maruz kaldığı tarihteki son aidatının 24 katından fazla olamaz.
  • Son aidat tutarı terfi ayına denk gelmiş ise doğal afet yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.
  • Doğal afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.

 

Doğal Afet Yardımı İçin Gerekli Belgeler;

 

  • Doğal afet yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)
  • Nüfus Kayıt örneği veya görev yaptığı İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak ikametgâhını gösteren belge,
  • Hasara uğrayan ev, üyenin kendi evi ise tapu tescil belgesi,
  • Hasara uğrayan mesken ise, İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce hazırlanan hasar tespit raporu,
  • Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık İl veya İlçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu.
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA