Doğum Yardımı
  • Sandık üyelerine bir defaya mahsus olarak yapılan doğum yardımıdır. Doğum yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.
  • Ekim 2017 itibariyle uygulanan Doğum Yardımı, Evlenme Yardımının %50 Tutarı olan 275,00TL’dir.

Doğum yardımının yapılabilmesi için gerekli belgeler;

  • Doğum Yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm aile bireylerini gösteren).
  • Üyenin tüm görev ve görev yerlerini gösterir, en son duruma göre güncellenmiş hizmet belgesi.
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA