Emekli Yardımı
  • Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara;
  1. Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,
  2. Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,
  3. Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı        

Bu üç kalemin toplamı tutarı, bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardımı olarak ödenir.

             

Sandık üyesi iken hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı bakımından emeklilik hakkını kazanan, ancak yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için ön görülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara; bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve çalıştıkları kurumdan ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri kaydıyla en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödenir.

 

Emekli Yardımı İçin Gerekli Belgeler;

 

  • Emekli yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)
  • Üyenin tüm görev ve görev yerlerini gösterir, en son duruma göre güncellenmiş hizmet belgesi,
  • Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi.
  • Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesinin sureti.
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA