Evlenme Yardımı
  • Sandık üyesi iken evlenenler ile Sandık üyesi iken askerlik görevine giden ve askerlik görevi sırasında evlenen, askerlik dönüşü Sandık üyeliği kapsamında tekrar göreve başlayan üyelerimize bir defaya mahsus olmak üzere evlenme yardımı yapılır. Evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.
  • Evlenenlerden her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde, bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır.
  • İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğine göre evlenme halinde kullanılacak olan ikrazı alan üyeler bu yardımdan faydalanamazlar.

      Evlenme Yardımı İçin Gerekli Belgeler;
 

  • Evlenme yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)
  • Evlenme tarihini gösterir, son altı aylık vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  • Üyenin tüm görev ve görev yerlerini gösterir, en son duruma göre güncellenmiş hizmet belgesi.
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA