Sağlık Destek Yardımı
  • Sandık üyesi iken malûlen emekli olanlara; üyelik sürelerine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul ve esaslarına göre hesaplanan miktar kadar yardım yapılır.

Maluliyet Yardımı İçin Gerekli Belgeler:

 

  • Sağlık Destek Yardımı yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)
  • Üyenin tüm görev ve görev yerlerini gösterir, en son duruma göre güncellenmiş hizmet belgesi,
  • Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi,
  • Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin fotokopisi
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA