Cenaze Yardımı
  • Sandık üyesi iken ölenlerin kanuni varislerine; üyelik sürelerine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul ve esaslarına göre hesaplanan miktar kadar yardım yapılır.

Cenaze Yardımı İçin Gerekli Belgeler;

 

  • Ölüm yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)
  • Üyenin tüm görev ve görev yerlerini gösterir, en son duruma göre güncellenmiş hizmet belgesi,
  • Veraset ilâmı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,
  • Ölüm raporu ya da ölüm belgesi,
  • Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin fotokopisi,
  • 18 yaşın üzerindeki vâris/vârislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde, noter onaylı vekâletname.
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA