Haberler / Haberler
İLKSAN NEDİR? NE DEĞİLDİR? 24.02.2021 A- A A+

Sayın Üyemiz;

Üyelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı dikkatinize sunar, her türlü görüş, öneri ve taleplerinizi 444 1943 İLKSAN İletişim hattına bildirmenizi veya ilksan@ilksan.gov.tr mail adresimize göndermenizi önemle istirham ederiz.

                                                         

1- İLKSAN’ın Hukuki Statüsü Nedir?

 • İLKSAN Vakıf, Dernek veya Sendika Değildir.
 • İLKSAN, kuruluş kanununda sayılan üyelerine, sosyal yardım amacı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak özel kanunla kurulmuş, kendi tüzel kişiliği bulunan bir kamu kurumudur.

 

2- İLKSAN’ın Gelir Kaynakları Nedir? Neden Kâr Dağıtmıyor?

 • İLKSAN ticaret yapmak, Kâr elde etmek ve bu kârı üyelerine dağıtmak amacı ile kurulan bir şirket değildir.
 • İLKSAN, Parafiskal gelirlerle topladığı fonlarla, Kanun ve Ana Statüsünde yazılı karşılıklı ve karşılıksız yardımları yapmakla mükellef munzam bir sosyal güvenlik kurumudur.

                                                         

3- İLKSAN’a Üyelik Neden Zorunludur? Dünya’da Örneği Var Mıdır?

 • İLKSAN üyeliği, Türk Medeni Kanununda tanımlanan üyelik ilişkisi gibi değildir. İLKSAN üyeliği aynen EMEKLİ SANDIĞI gibi memuriyete giriş ile eş zamanlı olarak kazanılan bir hak ve yükümlülüktür. Dünyada özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da İLKSAN ile aynı amaçla kurulmuş, üyeliği mesleğe giriş ile zorunlu olarak başlayan ve farklı yardım yöntemleri olan yüzlerce sandık bulunmaktadır. Dünyanın en büyük 300 Emekli Fonu ve Yardım Sandığının 13’ü Öğretmen Sandığıdır.

 

4- İLKSAN Zarar Ediyor Mu?

 • Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Karşılıksız Sosyal Yardım yapan kurum ve kuruluşlarda Kâr/Zarar hesabı değil, Gelir Fazlası/Gider Fazlası hesabı yapılmalıdır.
 • İLKSAN son 10 Yılda, aşağıdaki tabloda detayları verildiği üzere sürekli gelir fazlalığı vermiş ve bu gelir fazlalıkları sandığın sermayesine eklenmiştir.
 • Sermayeye yapılan eklemeler, Karşılıklı ve Karşılıksız Sosyal Yardımlar için Kaynak niteliğindedir.

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOPLAM AKTİFLER

(Milyon TL)

543,5

639,3

844,7

996,5

1.167,1

1.337,7

1.606,9

1.942,7

2.178,4

2.547,4

DÖNEM NET GELİR FAZLASI (Milyon TL)

63,2

97,7

178,1

118,8

129,8

148,3

237,2

251,4

207,7

327,4

 

5- İLKSAN’ın Üyelerden Topladığı Aidatları Nerelere Harcanıyor?

 • İLKSAN, Dünya’da ve Türkiye’de muadili sandık ve ikincil emeklilik fonları arasında sosyal yardım çeşitliliği açısından en fazla yardım yapan kurumdur.
 • İLKSAN, yararlanan kişi sayısı itibariyle Türkiye’de Emekli Sandığından sonra en çok sosyal yardım ödemesi yapan munzam Sandıktır. 2021 yılında 26.085 Üyeye doğrudan Nakdi Sosyal Yardım ödemesi yapılmıştır
 • İLKSAN, üyelerinden toplanan aidatlar(2021-Ortalama Aidat 97 TL) ve aidat dışı gelirler ile Doğum, Ölüm, Evlilik, Maluliyet, Cenaze, Afet, Terör, Şehitlik, Sağlık Destek, Emeklilik ve Kanser Sağlık Destek olmak üzere toplam 11 kalem Sosyal Yardım yapmaktadır.
 • İLKSAN son 10 Yılda 184.848 üyesine 1.728.956.353,00 TL Sosyal Yardım ödemiş, ayrıca gelir fazlası birikim yapmıştır.

 

6- İLKSAN’ın FAİZ’den Başka Geliri Olmadığı Doğru Mudur?

 • Prime bağlı yükümlülükleri ve risk ödemeleri(ne zaman, kaç kişiye ve hangi miktarda riskin gerçekleşeceği belli olmayan) bulunan sigorta şirketleri, emekli sandıkları, emekli fonları ve İLKSAN gibi sosyal yardım kurumları likiditesi yüksek (nakde dönüşüm hızı yüksek) yatırımlar yapmak durumundadır.
 • İLKSAN, geçmiş yıllarda yaptığı sosyal yardım ve ikraz ödemelerinin istatiksel oranları, yeni üye giriş hızı ve ihtiyat oranını gözeterek varlıklarının önemli bir bölümünü, Portföy, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Mevduat yatırımlarında değerlendirmektedir.
 • 286.000 Üyesine her ay nakit ödeme yapma mükellefiyeti bulunan İLKSAN’ın Yatırım/Nakit dönüş hızı çok yavaş olan büyük sanayi işletmeleri kurması veya işletmesi, bugün 3 gün içerisinde yapılan ödemelerin çok uzun vadelere yayılmasına sebep olabilecektir.

 

ÖRNEK: 2021 Yılı Eylül Ayı İlksan Ödemeleri

Eylül 2021 Toplanan Aidat                 (+)   28.718.259,02

Eylül 2021 Yapılan Sosyal Yardım    (-)   106.832.746,44

Fark                                                     (-)    78.114.487,42

Eylül-2021 Ayında Ödenen İkraz      (-)    61.570.000,00

Eylül 2021 Aidat Dışı Nakit İhtiyaç       139.684.487,42

Not: Bu örnekte verilen aidat dışı nakdi ihtiyaç, sandığın hazır likit kaynaklarından karşılanmıştır. Bu nedenledir ki 2021 yılı Eylül ayında hiçbir yardım ödemesi ertelenmemiştir.

 

7- Gelir Fazlası Veren İLKSAN Yardımlarını Arttırıyor Mu?

 • Evet, Son 10 Yılda gelir artışına paralel olarak Doğum, Cenaze, Sağlık Destek ve Kanser Sağlık Destek yardımları getirilmiştir. Son 5 yılda 45.192 Üyemiz bu yeni yardımlardan yararlanmıştır.

 

8-  İLKSAN Denetleniyor Mu? İLKSAN’ı Kim Denetliyor?

 • İLKSAN hem iç denetim hem de dış denetime açık bir kurumdur. Kurumun iç denetimi Milli Eğitim Bakanının önerdiği 2 ve temsilciler arasından seçilen 1 üyeden müteşekkil Denetim Kurulu tarafından yapılmaktadır.
 • Sandığın dış denetimi 3568 Sayılı yasa kapsamında “Bağımsız Denetim”  yetkisine haiz Denetçiler tarafından yapılmaktadır.

 

9- İkraz Nedir? İLKSAN Faizle Para Mı Veriyor?

 • İLKSAN, 4357 Sayılı Kanuna dayalı Ana Statüsü gereği isteyen üyelerine borç para vermek zorundadır. Üyelerimize kurum tarafından verilen bu borca, İKRAZ denilmektedir.
 • İKRAZ hizmeti, tüm üyelerin mülkiyetinde olan nakit varlıklardan yapılan finansal bir ödeme olduğundan, Evlilik İkrazı hariç olmak üzere tüm borçlara enflasyon oranından az olmamak üzere  “nema” eklenmektedir.

 

10- Üyelerden Toplanan Aidatlar İle Üyeye Verilen Borç Paradan Nema Mı Alınıyor?

 • Üyelerden toplanan aidatlarla öncelikle sosyal yardım ödemeleri yapılmakta, İkraz(borç verme) işlemleri ise tüm üyelerimizin birikimi olan Öz kaynaklarımız vasıtası ile ödenmektedir. Örneğin; 2021 yılında 330 milyon aidat geliri tahsil edilmiş,335 milyon sosyal yardım yapılmıştır.
 • Tüm üyelerimizin birikimi olan Öz kaynaklarımızın korunması için enflasyon oranından az olmamak üzere  “nema” uygulaması, enflasyon etkisinden arındırmak için ekonomik bir zorunluluktur. 

 

11- Birikmiş Aidatım Hep Aynı? Neden Güncel Değeri Yok?

 • Üyelerimizin birikmiş aidatları, sandık cari hesaplarında nominal kıymeti ile izlenmekte, Emeklilik(asgari 120 ay aidat ödemek şartıyla), Maluliyet ve Ölüm hallerinde; (Birikmiş Aidat+ Birikmiş Aidatın %150 Oranı+ Son Aidatın 100 Katı+ Son Aidatın 4 Katının Aidat Ödenen Yıl ile çarpımı ile bulunan miktar kadar) Sosyal Yardım yapılmaktadır.
 • Üyelerimizin Emeklilik, Maluliyet ve Ölüm halleri dışında herhangi bir nedenle sandıktan ayrılmaları halinde ise 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre birikmiş aidata tahakkuk ettirilecek neması ile birlikte iade yapılmaktadır.

BENZER HABERLER
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE TSE DIŞ DENETİMİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
Sandığımızda, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi...
İLKSAN KANSER SAĞLIK DESTEK YARDIMI NEDİR?
İLKSAN Kanser Sağlık Destek Yardımı...
İLKSAN 9. DÖNEM 1. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ.
Sandığımızın 9. Dönem 1. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı...
ANKARA UFUK ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDEN İLKSAN ÜYELERİNE ÖZEL İNDİRİMLER DEVAM EDİYOR.
Sandığımız üyelerinin...
ÖZEL GÜNLER İKRAZI UYGULAMAMIZ DEVAM EDİYOR…
6, 12, 18 ve 24 ay vadede...
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SN. TUNCER YILMAZ’IN ORDU, GİRESUN VE TRABZON İLLERİNDEKİ ZİYARETLERİ
Yönetim Kurulu Başkanımız...
KIRIKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİK.
Yönetim Kurulu Başkanımız...
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİK.
Yönetim Kurulu Başkanımız...
MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCIMIZ SN. SADRİ ŞENSOY’U ZİYARET ETTİK.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ...
DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİK.
Yönetim Kurulu Başkanımız…
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN DİDİM ZİYARETİ
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ...
GÜNEY SUDAN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNİ ZİYARET ETTİK.
Genel Müdürümüz Sn. Mintez ŞİMŞEK...
HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCIMIZ SN. MURAT ZAMAN'I ZİYARET ETTİK.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Genel Müdürümüz Sn. Mintez ŞİMŞEK...
2021 YILI “YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ(YGG)” TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
2021 yılı Kalite Yönetim Sistemi...
İLKSAN ÜYELERİNE 15.000 TL KANSER SAĞLIK DESTEĞİ YARDIMI UYGULAMAMIZ BAŞLADI.
Sandığımızca...
PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİK.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ...
İSTANBUL/FATİH İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİK.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ...
KOSOVA TÜRK ÖĞRETMENLER DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ.
Kosova Türk Öğretmenler Derneği...
İLKSAN 2023-2027 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK VE KURUMSAL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ SONA ERDİ.
İLKSAN 2023-2027 Stratejik Plan...
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİK.
Sandığımızın Gayrimenkul Portföyünde...
İLKSAN'A KURUMSAL MARKA ONUR ÖDÜLÜ.
Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği...
GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI.
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü...
GENEL MÜDÜRÜMÜZCE SUNULAN MUNZAM SANDIKLARA İLİŞKİN EĞİTİM UZAKTAN EĞİTİM KAPISINDA (CBİKO) YAYINDA…
Kanunla Kurulan...
TÜRKSAT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ.
TÜRKSAT A.Ş...
İLKSAN ÜYELERİNE 2022 YILINDA YAPILACAK SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ %37 ORANINDA ARTIRILDI.
İLKSAN Üyelerine...
SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ.
Sinop Üniversitesi Rektörü...
TÜRKİYE DİYANET VAKFI YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ.
Türkiye Diyanet Vakfı...
İLKSAN 79 YAŞINDA
İLKSAN Ailesinin Değerli Üyesi...
“İLKSAN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI” AVANTAJLI FİYATLARIYLA HİZMETİNİZDE!
Doğa Sigorta...
İLKSAN EMEKLİ YARDIMI NEDİR?
Emekli Yardımı...
İLKSAN AFET YARDIMI NEDİR?
Afet Yardımı...
İLKSAN NEDİR? NE DEĞİLDİR?
Sayın Üyemiz...
TERÖR MAĞDURİYETİ YARDIMI NEDİR?
Terör Mağduriyeti Yardımı...
İLKSAN ÖLÜM YARDIMI NEDİR?
Ölüm Yardımı...
İLKSAN CENAZE YARDIMI NEDİR?
Cenaze Yardımı...
İLKSAN MALÛLİYET YARDIMI NEDİR?
Malûliyet Yardımı...
İLKSAN EVLENME YARDIMI NEDİR?
Evlenme Yardımı...
İLKSAN DOĞUM YARDIMI NEDİR?
Doğum Yardımı...
İLKSAN ŞEHİT YARDIMI NEDİR?
Şehit Yardımı...
İLKSAN SAĞLIK DESTEK YARDIMI NEDİR?
İLKSAN Sağlık Destek Yardımında...
İLKSAN GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI NEDİR?
Grup Ferdi Kaza Sigortası...
OTEL VE KONUKEVLERİMİZ ÜYELERİMİZİN HİZMETİNE DEVAM EDİYOR...
Tüm Konukevlerimiz...
İKRAZ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
İLKSAN İkraz (Borç Verme), Üyelerimizin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla...
ARA