Haberler / Haberler
İLKSAN NEDİR? NE DEĞİLDİR? 24.02.2021 A- A A+

Sayın Üyemiz;

Üyelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı dikkatinize sunar, her türlü görüş, öneri ve taleplerinizi 444 1943 İLKSAN İletişim hattına bildirmenizi veya ilksan@ilksan.gov.tr mail adresimize göndermenizi önemle istirham ederiz.

                                                         

1- İLKSAN’ın Hukuki Statüsü Nedir?

 • İLKSAN Vakıf, Dernek veya Sendika Değildir.
 • İLKSAN, kuruluş kanununda sayılan üyelerine, sosyal yardım amacı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak özel kanunla kurulmuş, kendi tüzel kişiliği bulunan bir kamu kurumudur.

 

2- İLKSAN’ın Gelir Kaynakları Nedir? Neden Kâr Dağıtmıyor?

 • İLKSAN ticaret yapmak, Kâr elde etmek ve bu kârı üyelerine dağıtmak amacı ile kurulan bir şirket değildir.
 • İLKSAN, Parafiskal gelirlerle topladığı fonlarla, Kanun ve Ana Statüsünde yazılı karşılıklı ve karşılıksız yardımları yapmakla mükellef munzam bir sosyal güvenlik kurumudur.

                                                         

3- İLKSAN’a Üyelik Neden Zorunludur? Dünya’da Örneği Var Mıdır?

 • İLKSAN üyeliği, Türk Medeni Kanununda tanımlanan üyelik ilişkisi gibi değildir. İLKSAN üyeliği aynen EMEKLİ SANDIĞI gibi memuriyete giriş ile eş zamanlı olarak kazanılan bir hak ve yükümlülüktür. Dünyada özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da İLKSAN ile aynı amaçla kurulmuş, üyeliği mesleğe giriş ile zorunlu olarak başlayan ve farklı yardım yöntemleri olan yüzlerce sandık bulunmaktadır. Dünyanın en büyük 300 Emekli Fonu ve Yardım Sandığının 13’ü Öğretmen Sandığıdır.

 

4- İLKSAN Zarar Ediyor Mu?

 • Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Karşılıksız Sosyal Yardım yapan kurum ve kuruluşlarda Kâr/Zarar hesabı değil, Gelir Fazlası/Gider Fazlası hesabı yapılmalıdır.
 • İLKSAN son 10 Yılda, aşağıdaki tabloda detayları verildiği üzere sürekli gelir fazlalığı vermiş ve bu gelir fazlalıkları sandığın sermayesine eklenmiştir.
 • Sermayeye yapılan eklemeler, Karşılıklı ve Karşılıksız Sosyal Yardımlar için Kaynak niteliğindedir.

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOPLAM AKTİFLER

(Milyon TL)

376,1

470,4

543,5

639,3

844,7

996,5

1.167,1

1.337,7

1.606,9

1.942,7

DÖNEM NET GELİR FAZLASI (Milyon TL)

58,6

78,5

63,4

97,7

178,1

118,8

129,8

148,3

237,2

251,4

 

5- İLKSAN’ın Üyelerden Topladığı Aidatları Nerelere Harcanıyor?

 • İLKSAN, Dünya’da ve Türkiye’de muadili sandık ve ikincil emeklilik fonları arasında sosyal yardım çeşitliliği açısından en fazla yardım yapan kurumdur.
 • İLKSAN, yararlanan kişi sayısı itibariyle Türkiye’de Emekli Sandığından sonra en çok sosyal yardım ödemesi yapan munzam Sandıktır. 2020 yılında 25.819 Üyeye doğrudan Nakdi Sosyal Yardım ödemesi yapılmıştır
 • İLKSAN, üyelerinden toplanan aidatlar(2020-Ortalama Aidat 84 TL) ve aidat dışı gelirler ile Doğum, Ölüm, Evlilik, Maluliyet, Cenaze, Afet, Terör, Şehitlik, Sağlık Destek, Emeklilik olmak üzere toplam 10 kalem Sosyal Yardım yapmaktadır.
 • İLKSAN son 10 Yılda 169.961 üyesine 1.438.372.218,07 TL Sosyal Yardım ödemiş, ayrıca gelir fazlası birikim yapmıştır.

 

6- İLKSAN’ın FAİZ’den Başka Geliri Olmadığı Doğru Mudur?

 • Prime bağlı yükümlülükleri ve risk ödemeleri(ne zaman, kaç kişiye ve hangi miktarda riskin gerçekleşeceği belli olmayan) bulunan sigorta şirketleri, emekli sandıkları, emekli fonları ve İLKSAN gibi sosyal yardım kurumları likiditesi yüksek (nakde dönüşüm hızı yüksek) yatırımlar yapmak durumundadır.
 • İLKSAN, geçmiş yıllarda yaptığı sosyal yardım ve ikraz ödemelerinin istatiksel oranları, yeni üye giriş hızı ve ihtiyat oranını gözeterek varlıklarının önemli bir bölümünü, Portföy, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Mevduat yatırımlarında değerlendirmektedir.
 • 287.000 Üyesine her ay nakit ödeme yapma mükellefiyeti bulunan İLKSAN’ın Yatırım/Nakit dönüş hızı çok yavaş olan büyük sanayi işletmeleri kurması veya işletmesi, bugün 3 gün içerisinde yapılan ödemelerin çok uzun vadelere yayılmasına sebep olabilecektir.

 

ÖRNEK: 2020 Yılı Eylül Ayı İlksan Ödemeleri

Eylül 2020 Toplanan Aidat                 (+)  24.263.457,64

Eylül 2020 Yapılan Sosyal Yardım    (-)   82.715.984,55

Fark                                                       (-)   58.452.526,91

Eylül-2020 Ayında Ödenen İkraz      (-)   80.665.200,00

Eylül 2020 Aidat Dışı Nakit İhtiyaç       139.117.726,91

Not: Bu örnekte verilen aidat dışı nakdi ihtiyaç, sandığın hazır likit kaynaklarından karşılanmıştır. Bu nedenledir ki 2020 yılı Eylül ayında hiçbir yardım ödemesi ertelenmemiştir.

 

7- Gelir Fazlası Veren İLKSAN Yardımlarını Arttırıyor Mu?

 • Evet, Son 10 Yılda gelir artışına paralel olarak Doğum, Cenaze ve Sağlık Destek yardımları getirilmiştir. Son 4 yılda 33.465 Üyemiz bu yeni yardımlardan yararlanmıştır.
 • Üyelerimize Kanser Sağlık Nakit Desteği son aşamaya getirilmiş olup, önümüzdeki yıl uygulamaya alınacaktır.

 

8-  İLKSAN Denetleniyor Mu? İLKSAN’ı Kim Denetliyor?

 • İLKSAN hem iç denetim hem de dış denetime açık bir kurumdur. Kurumun iç denetimi Milli Eğitim Bakanının önerdiği 2 ve temsilciler arasından seçilen 1 üyeden müteşekkil Denetim Kurulu tarafından yapılmaktadır.
 • Sandığın dış denetimi 3568 Sayılı yasa kapsamında “Bağımsız Denetim”  yetkisine haiz Denetçiler tarafından yapılmaktadır.

 

9- İkraz Nedir? İLKSAN Faizle Para Mı Veriyor?

 • İLKSAN, 4357 Sayılı Kanuna dayalı Ana Statüsü gereği isteyen üyelerine borç para vermek zorundadır. Üyelerimize kurum tarafından verilen bu borca, İKRAZ denilmektedir.
 • İKRAZ hizmeti, tüm üyelerin mülkiyetinde olan nakit varlıklardan yapılan finansal bir ödeme olduğundan, Evlilik İkrazı hariç olmak üzere tüm borçlara enflasyon oranından az olmamak üzere  “nema” eklenmektedir.

 

10- Üyelerden Toplanan Aidatlar İle Üyeye Verilen Borç Paradan Nema Mı Alınıyor?

 • Üyelerden toplanan aidatlarla öncelikle sosyal yardım ödemeleri yapılmakta, İkraz(borç verme) işlemleri ise tüm üyelerimizin birikimi olan Öz kaynaklarımız vasıtası ile ödenmektedir. Örneğin; 2020 yılında 286 milyon aidat geliri tahsil edilmiş, 294 milyon sosyal yardım yapılmıştır.
 • Tüm üyelerimizin birikimi olan Öz kaynaklarımızın korunması için enflasyon oranından az olmamak üzere  “nema” uygulaması, enflasyon etkisinden arındırmak için ekonomik bir zorunluluktur. 

 

11- Birikmiş Aidatım Hep Aynı? Neden Güncel Değeri Yok?

 • Üyelerimizin birikmiş aidatları, sandık cari hesaplarında nominal kıymeti ile izlenmekte, Emeklilik(asgari 120 ay aidat ödemek şartıyla), Maluliyet ve Ölüm hallerinde; (Birikmiş Aidat+ Birikmiş Aidatın %150 Oranı+ Son Aidatın 100 Katı+ Son Aidatın 4 Katının Aidat Ödenen Yıl ile çarpımı ile bulunan miktar kadar) Sosyal Yardım yapılmaktadır.
 • Üyelerimizin Emeklilik, Maluliyet ve Ölüm halleri dışında herhangi bir nedenle sandıktan ayrılmaları halinde ise 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre birikmiş aidata tahakkuk ettirilecek neması ile birlikte iade yapılmaktadır.

BENZER HABERLER
BİL EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. İLE İNDİRİM PROTOKOLÜ İMZALANDI.
Üyelerimizin çocuklarının...
MEMORIAL SAĞLIK GRUBU’NDAN ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.
Sandığımız üyelerinin...
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İLE UZAKTAN YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.
Üyelerimizin uygun koşullarda...
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN İLKSAN ÜYELERİNE ÖZEL YÜKSEK LİSANS İNDİRİMİ
Üyelerimizin uygun koşullarda...
İLKSAN ÖĞRETMEN BÜLTENİNİN 15. SAYISI YAYINLANDI.
Sandığımızın faaliyetlerinin...
ANKARA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNCE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ZİYARET EDİLDİ.
Ankara PTT...
İLKSAN İL TEMSİLCİ SEÇİMLERİ TAMAMLANDI.
İLKSAN Ana Statüsü gereği...
ASBÜ DİLMER YABANCI DİL KURS BAŞVURULARI BAŞLIYOR…
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ...
İSTANBUL ÖZEL MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDEN İLKSAN ÜYELERİNE ÖZEL CHECK-UP PAKETLERİ…
Sandığımız üyelerinin...
İLKSAN 2021 YILI ŞEHİT EĞİTİMCİLERİ ANMA PROGRAMIMIZ ÇORUM/OSMANCIK’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Eğitim Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak...
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ.
Eğitimciler Birliği Sendikası…
YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞINI ANKARA/SİNCAN YENİKENT İLKSAN İLKOKULUNDA KUTLADIK.
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı...
“İLKSAN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI” AVANTAJLI FİYATLARIMIZLA HİZMETİNİZDE!
Doğa Sigorta ve Sandığımız...
İLKSAN EMEKLİ YARDIMI NEDİR?
Emekli Yardımı...
İLKSAN AFET YARDIMI NEDİR?
Afet Yardımı...
ÇORUM/OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANI GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ.
Çorum/Osmancık Belediye Başkanı...
SEL VE YANGIN AFETİ MAĞDURU ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ
Geçtiğimiz hafta itibariyle Sel felaketine maruz kalan Kastamonu, Sinop ve Bartın illeri yine....
CUMHURBAŞKANLIĞI UZAKTAN EĞİTİM KAPISI PLATFORMU, İLKSAN PERSONELİNİN KULLANIMINA SUNULMUŞTUR.
27.10.2020 tarih ve 31287 sayılı...
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.
Üyelerimizin uygun koşullarda...
EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası...
İLKSAN HİZMET BİNASI MİMARİ TASARIM TOPLANTISI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDA YAPILDI
Mülkiyeti Sandığımıza ait...
BAYRAM ÖZEL GÜNLER İKRAZI UYGULAMAMIZ DEVAM EDİYOR!
12, 18 ve 24 ay vadede...
İSTANBUL/PENDİK ARAZİLERİMİZİN KORUMA İHATA İŞLERİ TAMAMLANDI.
Sandığımızın Maddi Duran Varlıkları arasında...
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREM İLE SANDIĞIMIZ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...
İLKSAN NEDİR? NE DEĞİLDİR?
Sayın Üyemiz...
TERÖR MAĞDURİYETİ YARDIMI NEDİR?
Terör Mağduriyeti Yardımı...
İLKSAN ÖLÜM YARDIMI NEDİR?
Ölüm Yardımı...
İLKSAN CENAZE YARDIMI NEDİR?
Cenaze Yardımı...
İLKSAN MALÛLİYET YARDIMI NEDİR?
Malûliyet Yardımı...
İLKSAN EVLENME YARDIMI NEDİR?
Evlenme Yardımı...
İLKSAN DOĞUM YARDIMI NEDİR?
Doğum Yardımı...
İLKSAN ŞEHİT YARDIMI NEDİR?
Şehit Yardımı...
İLKSAN SAĞLIK DESTEK YARDIMI NEDİR?
İLKSAN Sağlık Destek Yardımında...
İLKSAN GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI NEDİR?
Grup Ferdi Kaza Sigortası...
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN KARS İLİNDEKİ ZİYARETLERİ
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ...
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN ARDAHAN İLİNDEKİ ZİYARETLERİ
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ...
GARANTİ PORTFÖY İLE FİNANS DEĞERLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI.
Sandığımızın birikimlerinin...
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN ERZURUM İLİNDEKİ ZİYARETLERİ
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ...
İLKSAN 2020 YILI MALİ TABLOLARI TEBLİĞLER DERGİSİNDE YAYINLANDI.
Üyelerimizin Dikkatine...
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN ERZİNCAN İLİNDEKİ ZİYARETLERİ
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ...
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN SİVAS İLİNDEKİ ZİYARETLERİ
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ...
“GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI” İLE HİZMETLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ.
İstanbul/Kartal, İstanbul/Taksim ve Didim Konukevlerimiz...
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANIMIZ SN. PROF. DR. VEDAT BİLGİN’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.
Yönetim Kurulu Başkanımız...
OTEL VE KONUKEVLERİMİZ ÜYELERİMİZİN HİZMETİNE DEVAM EDİYOR...
Tüm Konukevlerimiz...
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ SN.PROF.DR. MUSA KAZIM ARICAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİK
Yönetim Kurulu Başkanımız...
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE DIŞ TETKİKİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
Sandığımızda...
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLE İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMA TOPLANTISI YAPILDI.
Sandığımız üyesi eğitim çalışanlarının...
MEV KOLEJİ ÖZEL OKULLARI İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.
Üyelerimizin çocuklarının...
GARANTİ PORTFÖY İLE FİNANS DEĞERLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI.
Sandığımızın birikimlerinin...
İLKSAN 8. DÖNEM 5. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ.
Sandığımızın...
AZİMUT PORTFÖY İLE YATIRIM DEĞERLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI.
Sandığımızın birikimlerinin...
İLKSAN “SAĞLIK YARDIMLARI” KOMİSYONU ÇALIŞMALARI SONA ERDİ.
İLKSAN “Sağlık Yardımları ve Gayrimenkul Çalıştayı” ...
İLKSAN “GAYRİMENKUL” KOMİSYONU ÇALIŞMALARI SONA ERDİ.
İLKSAN “Sağlık Yardımları ve Gayrimenkul Çalıştayı” ikinci gün çalışmaları ...
TÜRKİYE KAMU-SEN YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı...
TÜRKİYE KAMU-SEN VE TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANLARININ ZİYARETİ
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Sn. Önder KAHVECİ...
BEŞİR ULUSLARARASI YARDIM DERNEĞİ YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİLER.
Beşir Uluslararası Yardım Derneği...
DİJİTAL ÖĞRETMENLER PROJESİNE ULUSAL VE ULUSLARARASI 3 ÖDÜL
ING Türkiye, Habitat Derneği, ODTÜ iş birliği ve İLKSAN desteği ile...
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURULAR AÇILMIŞTIR.
Üyelerimizin uygun koşullarda lisansüstü...
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İLE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.
Üyelerimizin uygun koşullarda...
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN KIRIKKALE İLİNDEKİ ZİYARETLERİ
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ...
İLKSAN 78 YAŞINDA
Sevgili İLKSAN Üyesi...
RE-PIE PORTFÖY İLE GAYRİMENKUL YATIRIM DEĞERLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI.
Sandığımızın birikimlerinin ve yatırım kaynaklarının...
İLKSAN ÜYELERİNE GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE SINAVSIZ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VERİLECEK
Gazi Üniversitesi ve İLKSAN arasında...
ÜYELERİMİZE 2021 YILINDA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARDA ARTIŞ YAPILDI
Sandığımızca üyelerimize düzenli olarak yapılan...
İKRAZ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
İLKSAN İkraz (Borç Verme), Üyelerimizin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla...
ARA