ARA
Haberler / Haberler
Facebook X İnstagram Youtube Print
İLKSAN NEDİR? NE DEĞİLDİR? 11.01.2023 A- A A+

Sayın Üyemiz;

Üyelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı dikkatinize sunar, her türlü görüş, öneri ve taleplerinizi 444 1943 İLKSAN İletişim hattına bildirmenizi veya ilksan@ilksan.gov.tr mail adresimize göndermenizi önemle istirham ederiz.

                                                         

1- İLKSAN’ın Hukuki Statüsü Nedir?

 • İLKSAN Vakıf, Dernek veya Sendika Değildir.
 • İLKSAN, kuruluş kanununda sayılan üyelerine, sosyal yardım amacı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak özel kanunla kurulmuş, kendi tüzel kişiliği bulunan bir kamu kurumudur.

 

2- İLKSAN’ın Gelir Kaynakları Nedir? Neden Kâr Dağıtmıyor?

 • İLKSAN ticaret yapmak, Kâr elde etmek ve bu kârı üyelerine dağıtmak amacı ile kurulan bir şirket değildir.
 • İLKSAN, Parafiskal gelirlerle topladığı fonlarla, Kanun ve Ana Statüsünde yazılı karşılıklı ve karşılıksız yardımları yapmakla mükellef munzam bir sosyal güvenlik kurumudur.

                                                         

3- İLKSAN’a Üyelik Neden Zorunludur? Dünya’da Örneği Var Mıdır?

 • İLKSAN üyeliği, Türk Medeni Kanununda tanımlanan üyelik ilişkisi gibi değildir. İLKSAN üyeliği aynen EMEKLİ SANDIĞI gibi memuriyete giriş ile eş zamanlı olarak kazanılan bir hak ve yükümlülüktür. Dünyada özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da İLKSAN ile aynı amaçla kurulmuş, üyeliği mesleğe giriş ile zorunlu olarak başlayan ve farklı yardım yöntemleri olan yüzlerce sandık bulunmaktadır. Dünyanın en büyük 300 Emekli Fonu ve Yardım Sandığının 13’ü Öğretmen Sandığıdır.

 

4- İLKSAN Zarar Ediyor Mu?

 • Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Karşılıksız Sosyal Yardım yapan kurum ve kuruluşlarda Kâr/Zarar hesabı değil, Gelir Fazlası/Gider Fazlası hesabı yapılmalıdır.
 • İLKSAN son 10 Yılda, aşağıdaki tabloda detayları verildiği üzere sürekli gelir fazlalığı vermiş ve bu gelir fazlalıkları sandığın sermayesine eklenmiştir.
 • Sermayeye yapılan eklemeler, Karşılıklı ve Karşılıksız Sosyal Yardımlar için Kaynak niteliğindedir.

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOPLAM AKTİFLER

844,7

996,5

1.167,10

1.337,70

1.606,90

1.942,70

2.178,40

2.547,40

3.696,30

5.464,60

(Milyon TL)

DÖNEM NET GELİR FAZLASI

(Milyon TL)

178,1

118,8

129,8

148,3

237,2

251,4

207,7

327,4

848,8

901,5

5- İLKSAN’ın Üyelerden Topladığı Aidatları Nerelere Harcanıyor?

 • İLKSAN, Dünya’da ve Türkiye’de muadili sandık ve ikincil emeklilik fonları arasında sosyal yardım çeşitliliği açısından en fazla yardım yapan kurumdur.
 • İLKSAN, yararlanan kişi sayısı itibariyle Türkiye’de Emekli Sandığından sonra en çok sosyal yardım ödemesi yapan munzam Sandıktır2023 yılında 50.548 Üyeye doğrudan Nakdi Sosyal Yardım ödemesi yapılmıştır
 • İLKSAN, üyelerinden toplanan aidatlar(2023-Ortalama Aidat 300,13TL) ve aidat dışı gelirler ile Doğum, Ölüm, Evlilik, Maluliyet, Cenaze, Afet, Terör, Şehitlik, Sağlık Destek, Emeklilik ve Kanser Sağlık Destek olmak üzere toplam 11 kalem Sosyal Yardım yapmaktadır.
 • İLKSAN son 10 Yılda 221.245 üyesine 2.752.652.717,28 TL Sosyal Yardım ödemiş, ayrıca gelir fazlası birikim yapmıştır.

 

6- İLKSAN’ın FAİZ’den Başka Geliri Olmadığı Doğru Mudur?

 • Prime bağlı yükümlülükleri ve risk ödemeleri(ne zaman, kaç kişiye ve hangi miktarda riskin gerçekleşeceği belli olmayanbulunan sigorta şirketleri, emekli sandıkları, emekli fonları ve İLKSAN gibi sosyal yardım kurumları likiditesi yüksek (nakde dönüşüm hızı yüksekyatırımlar yapmak durumundadır.
 • İLKSAN, geçmiş yıllarda yaptığı sosyal yardım ve ikraz ödemelerinin istatiksel oranları, yeni üye giriş hızı ve ihtiyat oranını gözeterek varlıklarının önemli bir bölümünü, Portföy, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Mevduat yatırımlarında değerlendirmektedir.
 • 295.963 Üyesine her ay nakit ödeme yapma mükellefiyeti bulunan İLKSAN’ın Yatırım/Nakit dönüş hızı çok yavaş olan büyük sanayi işletmeleri kurması veya işletmesi, bugün 3 gün içerisinde yapılan ödemelerin çok uzun vadelere yayılmasına sebep olabilecektir.

 

ÖRNEK: 2023 Yılı Eylül Ayı İlksan Ödemeleri


 

Eylül 2023 Toplanan Aidat 

(+) 94.051.203,96

Eylül 2023 Yapılan Sosyal Yardım                 

(-)288.357.184,28

Fark                                                                   

(-)194.305.980,32

Eylül-2023 Ayında Ödenen İkraz               

(-)546.991.100,00

Eylül 2023 Aidat Dışı Nakit İhtiyaç                          

741.297.080,32

 

Not: Bu örnekte verilen aidat dışı nakdi ihtiyaç, sandığın hazır likit kaynaklarından karşılanmıştır. Bu nedenledir ki 2023 yılı Eylül ayında hiçbir yardım ödemesi ertelenmemiştir.

 

7- Gelir Fazlası Veren İLKSAN Yardımlarını Arttırıyor Mu?

 • Evet, Son 10 Yılda gelir artışına paralel olarak Doğum, Cenaze, Sağlık Destek ve Kanser Sağlık Destek yardımları getirilmiştirSon 5 yılda 42.915 Üyemiz bu yeni yardımlardan yararlanmıştır.

 

8-  İLKSAN Denetleniyor Mu? İLKSAN’ı Kim Denetliyor?

 • İLKSAN hem iç denetim hem de dış denetime açık bir kurumdur. Kurumun iç denetimi Milli Eğitim Bakanının önerdiği 2 ve temsilciler arasından seçilen 1 üyeden müteşekkil Denetim Kurulu tarafından yapılmaktadır.
 • Sandığın dış denetimi 3568 Sayılı yasa kapsamında “Bağımsız Denetim”  yetkisine haiz Denetçiler tarafından yapılmaktadır.

 

9- İkraz Nedir? İLKSAN Faizle Para Mı Veriyor?

 • İLKSAN, 4357 Sayılı Kanuna dayalı Ana Statüsü gereği isteyen üyelerine borç para vermek zorundadır. Üyelerimize kurum tarafından verilen bu borca, İKRAZ denilmektedir.
 • İKRAZ hizmeti, tüm üyelerin mülkiyetinde olan nakit varlıklardan yapılan finansal bir ödeme olduğundan, Evlilik İkrazı hariç olmak üzere tüm borçlara enflasyon oranından az olmamak üzere  “nema” eklenmektedir.

ÖRNEK: 2023 Yılı Eylül Ayı İkraz Ödemeleri

 

İKRAZ TÜRÜ

 İKRAZ SAYISI  

          İKRAZ MİKTARI

Genel İkraz

3.942

    514.026.600,00TL

Özel Günler

940

27.664.500,00TL

İcra

23

1.215.000,00TL

Evlilik

52

1.040.000,00TL

Sağlık (Tedavi)

94

1.875.000,00TL

Sağlık (Doğum)

8

160.000,00TL

Sağlık (Tüp Bebek Tedavisi)

0

0

Sağlık (Sünnet)

10

200.000,00TL

Aile Destek

3

60.000,00TL

Gayrimenkul

5

750.000,00TL

Afet

0

0

TOPLAM İKRAZ MİKTARI

5.077

     546.991.100,00TL

 

10- Üyelerden Toplanan Aidatlar İle Üyeye Verilen Borç Paradan Nema Mı Alınıyor?

 • Üyelerden toplanan aidatlarla öncelikle sosyal yardım ödemeleri yapılmaktaİkraz(borç verme) işlemleri ise tüm üyelerimizin birikimi olan Öz kaynaklarımız vasıtası ile ödenmektedir. Örneğin; 2023 yılında 1.053.408.297,65 TL aidat geliri tahsil edilmiş, 1.086.952.876,31 TL sosyal yardım yapılmıştır.
 • Tüm üyelerimizin birikimi olan Öz kaynaklarımızın korunması için enflasyon oranından az olmamak üzere  “nema” uygulaması, enflasyon etkisinden arındırmak için ekonomik bir zorunluluktur. 

 

11- Birikmiş Aidatım Hep Aynı? Neden Güncel Değeri Yok?

 • Üyelerimizin birikmiş aidatları, sandık cari hesaplarında nominal kıymeti ile izlenmekte, Emeklilik(asgari 120 ay aidat ödemek şartıyla), Maluliyet ve Ölüm hallerinde; (Birikmiş Aidat+ Birikmiş Aidatın %150 Oranı+ Son Aidatın 100 Katı+ Son Aidatın 4 Katının Aidat Ödenen Yıl ile çarpımı ile bulunan miktar kadar) Sosyal Yardım yapılmaktadır.
 • Üyelerimizin Emeklilik, Maluliyet ve Ölüm halleri dışında herhangi bir nedenle sandıktan ayrılmaları halinde ise 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre birikmiş aidata tahakkuk ettirilecek neması ile birlikte iade yapılmaktadır.

BENZER HABERLER
TSE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DIŞ TETKİKİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
Sandığımızda TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi...
KEFİLSİZ İKRAZ BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINMAYA BAŞLANMIŞTIR.
Üyelerimizin nakit ihtiyaçlarını...
İLKSAN 9. DÖNEM 3. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
“İLKSAN 9. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı” ...
İLK YATIRIM “TEKNO MARKET” ÜYELERİMİZİN HİZMETİNE SUNULMUŞTUR.
Sandığımız Bağlı Ortaklığı İlk Yatırım Turizm Grup AŞ...
ÜYELİK DEVAM BAŞVURUSU HAKKINDA DUYURU
2024 yılı alan değişikliğine bağlı...
İSTANBUL ŞEHİT NEŞE ALTEN YÜKSEKÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU ÜYE ÇOCUKLARININ HİZMETİNE AÇILDI.
9. Dönem 2.Olağan Genel Kurulumuzda...
2024 YILI KANSER SAĞLIK DESTEK YARDIMI SİGORTASI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI.
Sandığımızca üyelerimize sunulan...
İLKSAN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI KAMPANYASI AVANTAJLI FİYATLARLA DEVAM EDİYOR…
Doğa Sigorta ve İLKSAN iş birliği...
İLKSAN NEDİR? NE DEĞİLDİR?
Sayın Üyemiz...
İKRAZ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER NEDİR?
İLKSAN İkraz (Borç Verme)...
İLKSAN NEMALI AİDAT İADESİ NEDİR?
Üyelik sürelerine bakılmaksızın...
İLKSAN GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI NEDİR?
Üyelerin sağlık, kaza...
İLKSAN AFET YARDIMI NEDİR?
Afet Yardımı...
İLKSAN MALULEN EMEKLİ YARDIMI NEDİR?
Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında...
İLKSAN ŞEHİT YARDIMI NEDİR?
Sandık üyesi iken...
İLKSAN ÖLÜM YARDIMI NEDİR?
Sandık üyesi iken...
İLKSAN CENAZE YARDIMI NEDİR?
Cenaze yardımı...
İLKSAN SAĞLIK-KONAKLAMA YARDIMI NEDİR?
Üye, eşi, çocuğu...
İLKSAN DOĞUM YARDIMI NEDİR?
Sandığımız, siz değerli üyelerine...
İLKSAN EVLENME YARDIMI NEDİR?
Sandığımız, siz değerli üyelerine...
İLKSAN EMEKLİ YARDIMI NEDİR? NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Emekli Yardımı...
İLKSAN KANSER SAĞLIK DESTEK YARDIMI NEDİR?
Tüm İLKSAN Üyeleri...