ARA
Haberler / Haberler
Facebook Twitter İnstagram Youtube Print
İLKSAN NEDİR? NE DEĞİLDİR? 11.01.2023 A- A A+

Sayın Üyemiz;

Üyelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı dikkatinize sunar, her türlü görüş, öneri ve taleplerinizi 444 1943 İLKSAN İletişim hattına bildirmenizi veya ilksan@ilksan.gov.tr mail adresimize göndermenizi önemle istirham ederiz.

                                                         

1- İLKSAN’ın Hukuki Statüsü Nedir?

 • İLKSAN Vakıf, Dernek veya Sendika Değildir.
 • İLKSAN, kuruluş kanununda sayılan üyelerine, sosyal yardım amacı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak özel kanunla kurulmuş, kendi tüzel kişiliği bulunan bir kamu kurumudur.

 

2- İLKSAN’ın Gelir Kaynakları Nedir? Neden Kâr Dağıtmıyor?

 • İLKSAN ticaret yapmak, Kâr elde etmek ve bu kârı üyelerine dağıtmak amacı ile kurulan bir şirket değildir.
 • İLKSAN, Parafiskal gelirlerle topladığı fonlarla, Kanun ve Ana Statüsünde yazılı karşılıklı ve karşılıksız yardımları yapmakla mükellef munzam bir sosyal güvenlik kurumudur.

                                                         

3- İLKSAN’a Üyelik Neden Zorunludur? Dünya’da Örneği Var Mıdır?

 • İLKSAN üyeliği, Türk Medeni Kanununda tanımlanan üyelik ilişkisi gibi değildir. İLKSAN üyeliği aynen EMEKLİ SANDIĞI gibi memuriyete giriş ile eş zamanlı olarak kazanılan bir hak ve yükümlülüktür. Dünyada özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da İLKSAN ile aynı amaçla kurulmuş, üyeliği mesleğe giriş ile zorunlu olarak başlayan ve farklı yardım yöntemleri olan yüzlerce sandık bulunmaktadır. Dünyanın en büyük 300 Emekli Fonu ve Yardım Sandığının 13’ü Öğretmen Sandığıdır.

 

4- İLKSAN Zarar Ediyor Mu?

 • Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Karşılıksız Sosyal Yardım yapan kurum ve kuruluşlarda Kâr/Zarar hesabı değil, Gelir Fazlası/Gider Fazlası hesabı yapılmalıdır.
 • İLKSAN son 10 Yılda, aşağıdaki tabloda detayları verildiği üzere sürekli gelir fazlalığı vermiş ve bu gelir fazlalıkları sandığın sermayesine eklenmiştir.
 • Sermayeye yapılan eklemeler, Karşılıklı ve Karşılıksız Sosyal Yardımlar için Kaynak niteliğindedir.

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

TOPLAM AKTİFLER

(Milyon TL)

 

639,3

844,7

996,5

1.167,1

1.337,7

1.606,9

1.942,7

2.178,4

2.547,4

3.696,3

DÖNEM NET GELİR FAZLASI (Milyon TL)

97,7

178,1

118,8

129,8

148,3

237,2

251,4

207,7

327,4

848,8

 

5- İLKSAN’ın Üyelerden Topladığı Aidatları Nerelere Harcanıyor?

 • İLKSAN, Dünya’da ve Türkiye’de muadili sandık ve ikincil emeklilik fonları arasında sosyal yardım çeşitliliği açısından en fazla yardım yapan kurumdur.
 • İLKSAN, yararlanan kişi sayısı itibariyle Türkiye’de Emekli Sandığından sonra en çok sosyal yardım ödemesi yapan munzam Sandıktır2021 yılında 26.085 Üyeye doğrudan Nakdi Sosyal Yardım ödemesi yapılmıştır
 • İLKSAN, üyelerinden toplanan aidatlar(2021-Ortalama Aidat 97 TL) ve aidat dışı gelirler ile Doğum, Ölüm, Evlilik, Maluliyet, Cenaze, Afet, Terör, Şehitlik, Sağlık Destek, Emeklilik ve Kanser Sağlık Destek olmak üzere toplam 11 kalem Sosyal Yardım yapmaktadır.
 • İLKSAN son 10 Yılda 184.848 üyesine 1.728.956.353,00 TL Sosyal Yardım ödemiş, ayrıca gelir fazlası birikim yapmıştır.

 

6- İLKSAN’ın FAİZ’den Başka Geliri Olmadığı Doğru Mudur?

 • Prime bağlı yükümlülükleri ve risk ödemeleri(ne zaman, kaç kişiye ve hangi miktarda riskin gerçekleşeceği belli olmayanbulunan sigorta şirketleri, emekli sandıkları, emekli fonları ve İLKSAN gibi sosyal yardım kurumları likiditesi yüksek (nakde dönüşüm hızı yüksekyatırımlar yapmak durumundadır.
 • İLKSAN, geçmiş yıllarda yaptığı sosyal yardım ve ikraz ödemelerinin istatiksel oranları, yeni üye giriş hızı ve ihtiyat oranını gözeterek varlıklarının önemli bir bölümünü, Portföy, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Mevduat yatırımlarında değerlendirmektedir.
 • 286.000 Üyesine her ay nakit ödeme yapma mükellefiyeti bulunan İLKSAN’ın Yatırım/Nakit dönüş hızı çok yavaş olan büyük sanayi işletmeleri kurması veya işletmesi, bugün 3 gün içerisinde yapılan ödemelerin çok uzun vadelere yayılmasına sebep olabilecektir.

 

ÖRNEK: 2022 Yılı Eylül Ayı İlksan Ödemeleri

Eylül 2022 Toplanan Aidat                               (+)   54.594.673,64

Eylül 2022 Yapılan Sosyal Yardım              (-)   170.049.242,85

Fark                                                                              (-)    115.454.569,21

Eylül-2022 Ayında Ödenen İkraz                (-)    107.267.000,00

Eylül 2022 Aidat Dışı Nakit İhtiyaç                          222.721.569,21

 

Not: Bu örnekte verilen aidat dışı nakdi ihtiyaç, sandığın hazır likit kaynaklarından karşılanmıştır. Bu nedenledir ki 2022 yılı Eylül ayında hiçbir yardım ödemesi ertelenmemiştir.

 

7- Gelir Fazlası Veren İLKSAN Yardımlarını Arttırıyor Mu?

 • Evet, Son 10 Yılda gelir artışına paralel olarak Doğum, Cenaze, Sağlık Destek ve Kanser Sağlık Destek yardımları getirilmiştirSon 5 yılda 45.192 Üyemiz bu yeni yardımlardan yararlanmıştır.

 

8-  İLKSAN Denetleniyor Mu? İLKSAN’ı Kim Denetliyor?

 • İLKSAN hem iç denetim hem de dış denetime açık bir kurumdur. Kurumun iç denetimi Milli Eğitim Bakanının önerdiği 2 ve temsilciler arasından seçilen 1 üyeden müteşekkil Denetim Kurulu tarafından yapılmaktadır.
 • Sandığın dış denetimi 3568 Sayılı yasa kapsamında “Bağımsız Denetim”  yetkisine haiz Denetçiler tarafından yapılmaktadır.

 

9- İkraz Nedir? İLKSAN Faizle Para Mı Veriyor?

 • İLKSAN, 4357 Sayılı Kanuna dayalı Ana Statüsü gereği isteyen üyelerine borç para vermek zorundadır. Üyelerimize kurum tarafından verilen bu borca, İKRAZ denilmektedir.
 • İKRAZ hizmeti, tüm üyelerin mülkiyetinde olan nakit varlıklardan yapılan finansal bir ödeme olduğundan, Evlilik İkrazı hariç olmak üzere tüm borçlara enflasyon oranından az olmamak üzere  “nema” eklenmektedir.

 

10- Üyelerden Toplanan Aidatlar İle Üyeye Verilen Borç Paradan Nema Mı Alınıyor?

 • Üyelerden toplanan aidatlarla öncelikle sosyal yardım ödemeleri yapılmaktaİkraz(borç verme) işlemleri ise tüm üyelerimizin birikimi olan Öz kaynaklarımız vasıtası ile ödenmektedir. Örneğin; 2021 yılında 330 milyon aidat geliri tahsil edilmiş,335 milyon sosyal yardım yapılmıştır.
 • Tüm üyelerimizin birikimi olan Öz kaynaklarımızın korunması için enflasyon oranından az olmamak üzere  “nema” uygulaması, enflasyon etkisinden arındırmak için ekonomik bir zorunluluktur. 

 

11- Birikmiş Aidatım Hep Aynı? Neden Güncel Değeri Yok?

 • Üyelerimizin birikmiş aidatları, sandık cari hesaplarında nominal kıymeti ile izlenmekte, Emeklilik(asgari 120 ay aidat ödemek şartıyla), Maluliyet ve Ölüm hallerinde; (Birikmiş Aidat+ Birikmiş Aidatın %150 Oranı+ Son Aidatın 100 Katı+ Son Aidatın 4 Katının Aidat Ödenen Yıl ile çarpımı ile bulunan miktar kadar) Sosyal Yardım yapılmaktadır.
 • Üyelerimizin Emeklilik, Maluliyet ve Ölüm halleri dışında herhangi bir nedenle sandıktan ayrılmaları halinde ise 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre birikmiş aidata tahakkuk ettirilecek neması ile birlikte iade yapılmaktadır.

BENZER HABERLER
KÜTAHYA/SİMAV ŞEHİT ÖĞRETMENLER PARKI’NIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİK.
2023 Yılı Şehit Eğitimcileri Anma...
TÜRK KIZILAYI SAĞLIK GRUBU’NDAN ÜYELERİMİZE ÖZEL CHECK-UP PAKETİ…
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle...
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ (TED) GENEL BAŞKANI SELÇUK PEHLİVANOĞLU SANDIĞIMIZI ZİYARET ETTİ.
Sandığımız Yönetim Kurulu Başkanlığına...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZEL GÜNLER İKRAZI UYGULAMAMIZ DEVAM EDİYOR...
6, 12, 18 ve 24 ay vadede...
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN TBMM ZİYARETLERİ
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. İsa BARIŞ...
İLKSAN 2022 YILI MALİ TABLOLARI TEBLİĞLER DERGİSİNDE YAYINLANDI.
Üyelerimizin Dikkatine...
İSTANBUL VALİMİZ SAYIN DAVUT GÜL’Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn...
İLKSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA BAKANLIĞIMIZ BAŞMÜFETTİŞİ İSA BARIŞ SEÇİLDİ.
09.09.2023 tarihinde gerçekleştirilen...
İLKSAN NEDİR? NE DEĞİLDİR?
Sayın Üyemiz...
İKRAZ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER NEDİR?
İLKSAN İkraz (Borç Verme)...
İLKSAN NEMALI AİDAT İADESİ NEDİR?
Üyelik sürelerine bakılmaksızın...
İLKSAN GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI NEDİR?
Üyelerin sağlık, kaza...
İLKSAN AFET YARDIMI NEDİR?
Afet Yardımı...
İLKSAN MALULEN EMEKLİ YARDIMI NEDİR?
Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında...
İLKSAN ŞEHİT YARDIMI NEDİR?
Sandık üyesi iken...
İLKSAN ÖLÜM YARDIMI NEDİR?
Sandık üyesi iken...
İLKSAN CENAZE YARDIMI NEDİR?
Cenaze yardımı...
İLKSAN SAĞLIK-KONAKLAMA YARDIMI NEDİR?
Üye, eşi, çocuğu...
İLKSAN DOĞUM YARDIMI NEDİR?
Sandığımız, siz değerli üyelerine...
İLKSAN EVLENME YARDIMI NEDİR?
Sandığımız, siz değerli üyelerine...
İLKSAN EMEKLİ YARDIMI NEDİR? NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Emekli Yardımı...
İLKSAN KANSER SAĞLIK DESTEK YARDIMI NEDİR?
Tüm İLKSAN Üyeleri...