ARA
Afet İkrazı

Afete veya teröre maruz kalan üyelerimize; 12 ay, 18 ay veya 24 ay vadede 20.000,00 TL’ye kadar kullandırılan, düşük nemalı karşılıklı yardımdır.

Afeti veya terör olayını takip eden 6 ay içerisinde başvurmak kaydıyla, ikraz başvurusunda istenen belgelere ek olarak,

a) Afet veya terörün vuku bulduğu bölgede ikamet eden üyeler için, ikametgah belgesi,

b) Afet veya terörün vuku bulduğu bölgede taşınmaz malı bulunan üyeler için; üyenin kendisine veya eşine ait tapu belgesi ve nüfus kayıt örneği,

c) Eşi veya çocuğu vefat eden üyeler için, nüfus kayıt örneği, istenir.

DİĞER İKRAZLAR
Genel İkraz
Gayrimenkul İkrazı
Sağlık İkrazı (Tedavi Amaçlı)
Sağlık İkrazı ( Doğum )
Sağlık İkrazı (Tüp Bebek Tedavisi)
Sağlık İkrazı (Sünnet)
Aile Destek İkrazı
Afet İkrazı
Evlilik İkrazı
Özel Günler İkrazı
İcra İkrazı