Afet İkrazı

Afete maruz kalan üyelerimize; 12,18 veya 24 ay vadede 7.500,00 TL’ye kadar kullandırılan, düşük nemalı karşılıklı yardımdır.

İkraz başvurusunda istenen belgelere ek olarak,

  • Hasara uğrayan mülkiyetinde bulunan mesken ise; tapu tescil belgesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,
  • Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde; üyenin afet tarihindeki ikametgâhını gösteren belge, tapu veya kira sözleşmesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,
  • Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanlığı Kararının örneği ve ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge istenir.

 

DİĞER İKRAZLAR
ARA