Afet İkrazı

Afete maruz kalan üyelerimize; 12,18 veya 24 ay vadede 5.000,00 TL’ye kadar kullandırılan, düşük nemalı karşılıklı yardımdır.

İkraz başvurusunda istenen belgelere ek olarak,

  • Üyenin ikametgahını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak belge,
  • Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi meskeni ise tapu tescil belgesi,
  • İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporu,
  • Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya ilçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu, istenir.
  • Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanı Kararının, bu maddenin yayımından önceki dönemleri müteallik taleplerde ise Bakanlar Kurulu Kararının  örneği veya ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge,

         istenir.

 

DİĞER İKRAZLAR
ARA