İkraz Hakkında

İkraz başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

 

1) Üyelerimizin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üye birikimlerinden oluşan ve Sandığımız kaynaklarından kullandırılan ikraz çeşitleri aşağıda sıralanmıştır;

  • Genel İkraz
  • İcra İkrazı
  • Özel Günler İkrazı
  • Evlilik İkrazı
  • Sağlık İkrazı (Tedavi-Doğum-Tüp Bebek Tedavisi-Sünnet)
  • Afet İkrazı
  • Aile Destek İkrazı
  • Gayrimenkul İkrazı (Konut veya Arsa alınması halinde)

2)  İkraz başvuru süreci 2 adımdan oluşmaktadır;

       a)  Üye bilgi sistemi aracılığı ile ikraz ön başvurusunun yapılması.

        b)  İkraz çeşidine göre istenilen belgelerin Sandık Genel Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla gönderilmesi.

3) İkrazlara uygulanacak nema oranları, İkraz ödeme gününden bir önceki iş günü ikraz komisyonunca temin edilen Türkiye Bankalar Birliğine kayıtlı aktif büyüklüklerine göre ilk 10 (on) banka arasından ilk 5 bankanın; oran alınamaması durumunda ilk 10 (on) banka içerisinde takip eden bankanın aynı vadelere uyguladığı aylık Tüketici Kredi Faizlerinin aritmetik ortalamasından, ikraz komisyonunun değerlendirmesi ile belirlenen oranlarda indirim yapılarak belirlenir.

4) İkraz verilmesine karar verilen üyeden;

       a) Nema, damga vergisi, ikraz hayat sigorta primi tahsil edilir.

       b) Kefalet sigortası kapsamında ikraz kullanacak üyeler için, a bendinde belirtilen kesintilere ilaveten ikraz kefalet sigorta primi tahsil edilir.

       c) Üyenin aynı türe ait (afet ikrazı hariç) devam eden ikraz borcu bulunması halinde (taksitlerinin en az yarısının ödenmiş olması şartı ile), bu ikraza ait borç bakiyesi gönderilecek ikrazdan peşin olarak tahsil edilir.

       ç) Kritik hastalıklarının tedavileri nedeniyle sağlık ikrazı kullanan üyeler, ikraz hayat sigortası kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

 

 

ARA