ARA
İkraz Ödemeleri ve İkraz Uygulamaları

İkraz Ödemeleri ve İkraz Uygulamaları

Maaştan Kesinti Yolu İle Otomatik Tahsil Edilen İkraz Taksitleri

İkraz kullanan üyelerimizin aylık ikraz taksitleri Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili üyelerimizin maaşlarından kesilerek Sandık banka hesaplarına aktarılmaktadır.

İkraz kullanan Üyelerimizin maaş aldığı bankaların değişmesi kesintilerin yapılmasına engel olmadığı gibi Sandığımıza bildirilmesine gerek yoktur.

M.E.B. bünyesinde görev icra edildiği sürece görev yeri değişen üyelerimizin ikraz taksit kesintileri maaşlarından yapılmaya devam eder ancak M.E.B. dışında göreve atanan üyelerimizin ikraz taksitleri maaşlarından kesilememektedir. Bu üyelerimiz taksitlerini manuel olarak yatırmaktadırlar. Taksit tutarları, ödeme yapılacak banka hesap bilgileri ve diğer bilgiler “manuel ikraz taksit ödemeleri” bölümünde açıklanmıştır.

 

Manuel İkraz Taksit Ödemeleri:

Üyelerimizin Sandık banka hesabına internet bankacılığı ile banka şubeleri veya bankamatikler yolu ile (Akbank T.A.Ş. Ankara Cebeci Şubesi TR65 0004 6000 1788 8000 1700 04 nolu manuel ikraz tahsilatları Sandık hesabına) para yatırarak gerçekleştirdikleri ikraz taksit ödemeleridir. Manuel ödeme yapmak isteyen üyelerimiz gerek ödeme tutarları gerekse banka bilgileri hakkında Sandığımızın 444 1 943 numaralı çağrı merkezinden, Genel Müdürlüğe bağlı Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğünden veya www.ilksan.gov.tr internet adresi üye bilgi sistemi üzerinden bilgi edinebilirler.

Manuel taksit ödemesi gerçekleştirmek isteyen ikraz borçlu üyelerimizin ödeme yaparken Alıcı Adına “İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı” yazmaları ve banka dekont açıklamasına muhakkak “T.C. kimlik numaralarını ve ad/soyad bilgilerini” yazdırmaları gerekmektedir. Aksi halde ödeme yapan borçlu üyemiz tespit edilemez ve ikraz borç tahsilatı gerçekleştirilemez.

Manuel ikraz ödemesi yapan üyelerimizin tahsilat işlemleri bir sonraki gün öğleden sonra İlksan sistemine işlenmektedir ve aynı anda internete bağlanarak üye bilgi sistemi üzerinde de görüntüleme yapılabilmektedir. Sandık hesaplarına ödeme yapan üyelerimiz ödeme yaptıkları günün ertesinde öğleden sonra söz konusu Müdürlüğümüzü arayarak da bilgi edinebilmektedir.

 

İkraz Kullanan Üyelerin İlk Taksitlerinin Tahsilatı

 İkraz kullanan üyelerimizin ilk taksitleri izleyen ayın 15’inde Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından maaşlarından mahsup edilmektedir.

İlk ikraz taksiti maaşlarından kesilmeyen üyelerden kısmi (örneğin manuel ödeme yolu ile 5 taksit tutarı ödemek) ödemeler alınmamaktadır ancak bu üyelerimiz ikraz borçlarının tamamını manuel ödeyerek kapatabilmektedir.

İkraz borçlu üyelerimizin ikrazlarına ait ilk taksit izleyen ayın 15’inde Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından maaşlarından mahsup edildikten sonra manuel ödeme yapmak isteyen üyelerimiz kısmi ödeme yapabilmekte veya ikraz borçlarının tamamını kapatabilmektedirler.

 

Mükerrer İkraz Taksit Kesintileri:

İkraz kullanan üyelerimizin maaşlarından ikraz taksitlerinin Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından kesilebilmesi için her ayın son iş günü ikraz taksit vadesi gelen borçlu üyelerimiz ve taksit tutarları, toplu data şeklinde elektronik ortamda Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne bildirilmektedir. Böylece her ayın son iş günü data ile Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne bildirilen borçlu üyelerimizin taksitleri mutemetlerce maaşlarından mahsup edilerek izleyen ayın 15’inde üyelerimiz adına İlksan sisteminde tahsil kaydedilir ve ilgili taksit tutarları Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı defterdarlıklar ve Mal Müdürlükleri tarafından her ayın 15’i ile 30’u arasında Sandık banka hesaplarına aktarılır.

Her ayın son iş günü Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne gönderilen ikraz taksit datalarından sonra yani her ayın son iş günü ile izleyen ayın 14’üne kadar üyelerimizin gerçekleştirdiği manuel ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğü bilgisi dışında kalarak taksitler manuel ödense bile maaşlarından bir kez daha kesilmektedir ancak maaşlarından gerçekleşen ikraz taksit kesintisi mükerrer olmaktadır. Bu nedenle mükerrer ikraz taksit kesintisi tutarı, en geç izleyen ayın ilk haftalarında ilgili üyelerimizin hesaplarına iade edilerek sistemde kayıtlı cep telefonlarına SMS ile bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

Örnek: 2017 Yılı Mart ayının son iş günü olan 31 Mart tarihinde ikraz borçlu üyelerin izleyen ayın (Nisan) 15’inde vadesi gelecek olan taksit tutarlarına ait data elektronik ortamda Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Ancak 6 Nisan tarihinde bir üyemiz manuel taksit ödemesi yaparak kısmi ödeme veya ikraz kapama yapmış olsa dahi 15 Nisan tarihinde daha önce (6 Nisan’da) ödenmiş taksit mükerrer olarak yine kesilecektir. Mükerrer gerçekleşen kesinti söz konusu üyemizin banka hesabına en geç izleyen ayın (Mayıs) ilk haftalarında iade edilerek sistemde kayıtlı cep telefonuna SMS yolu ile bildirilecektir.

 

İkraz Taksit Ertelemesi

Askerlik görevinde bulunan, doğum yapan, afete veya teröre maruz kalan, annesi, babası, eşi veya çocuğu vefat eden üyelerimiz kullanmış oldukları veya yeni kullanacakları ikrazlara ait taksitlerini erteleme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Askerlik Sebebiyle Erteleme: Askerlik görevi nedeniyle taksit erteleme talebinde bulunacak üyeler nema yansıtılması şartıyla sevk belgesi, kimlik fotokopisi ve erteleme talep dilekçesini sevk tarihinden itibaren 6 aya kadar Genel Müdürlüğe bağlı Muhasebe ve Mali işler Müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir.

Doğum Sebebiyle Erteleme: Doğum nedeniyle taksit erteleme talebinde bulunacak üyeler nema yansıtılması şartıyla doğum belgesi, ücretsiz izin belgesi ve erteleme talep dilekçesini ücretsiz izin tarihinden itibaren 6 aya kadar Genel Müdürlüğe bağlı Muhasebe ve Mali işler Müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir.

Vefat Sebebiyle Erteleme: Anne, baba, eş veya çocuğun vefatı halinde taksit erteleme talebinde bulunacak üyeler tercihine göre nemasız olarak 3 aya veya nemalı olarak 6 aya kadar ölüm belgesi, nüfus kayıt örneği ve erteleme talep dilekçesini Genel Müdürlüğe bağlı Muhasebe ve Mali işler Müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir.

Afet veya Terör Sebebiyle Erteleme: Afete veya teröre maruz kalmaları nedeniyle taksit erteleme talebinde bulunacak üyeler tercihine göre nemasız olarak 3 aya veya nemalı olarak 6 aya kadar afet veya terörün vuku bulduğu bölgede ikamet eden üyeler için ikametgâh belgesi, afet veya terörün vuku bulduğu bölgede taşınmaz malı bulunan üyeler için ise üyenin kendisine veya eşine ait tapu belgesi nüfus kayıt örneği ve erteleme talep dilekçesini afeti veya terör olayını takip eden 6 ay içinde Genel Müdürlüğe bağlı Muhasebe ve Mali işler Müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir.

 

İkraz Borcunu Vadesinden Önce Kapatan Üyelerin Kalan Sigorta Prim İadeleri

İkraz kullanan üyelerimizden damga vergisi ve sigorta primi alınmaktadır. İkrazını vadesinden önce topluca ödeyerek kapatan üyelerimizin ikraz kullanırken ödediği damga vergisi vergi dairesine ödendiği için iadesi söz konusu olmayıp hayat sigortası ve kefalet sigortası primlerinden kalan tutarlar iade edilmektedir. İkraz borcunun vadesinden önce kapatılmasına müteakip izleyen ayın sonuna kadar prim iade tutarı ilgili üyelere ödenmektedir. Üyelerimizin herhangi bir başvuru yapmasına lüzum kalmadan 02.01.2016 tarihine kadar kullanılan ikrazların kefalet sigortası, 10.02.2016 tarihine kadar kullanılan ikrazların da hayat sigortası Genel Müdürlüğümüz tarafından, bu tarihten sonra kullanılan ikrazlar için de anlaşmalı Sigorta Firmalarımız tarafından sigorta prim iadeleri üyelerimizin hesaplarına ödemektedir.

Ayrıca İkraz borcu kapanan üyelerimize yazı gönderilmemektedir. Fakat dilekçe ile başvurarak ikraz borcu bulunmadığına dair yazı talep eden üyelerimize ikraz borcu bulunmadığına dair resmi yazı gönderilmektedir.

İkraz borcunu vadesinden önce kapatmak isteyen üyelerimize erken ödeme indirimi uygulanmaktadır. Üyelerimiz borç ve erken ödeme bilgilerini www.ilksan.gov.tr adresinden üye bilgi sistemine T.C. numarası ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebilmektedirler.

Erken ödeme yapan üyelerimiz bu ödemelerinden dolayı, konut kredi erken ödemelerinde uygulandığı gibi herhangi bir ceza ödemezler.

 

İkraz Ödemeleri Hesabına Geçmeyen Üyelerimizin Yapması Gerekenler

Ödemesi hesabına ulaşmayan üyelerimiz öncelikle hangi hesap numarası ile müracaat ettiyse o hesabı kontrol etmeli, hesap bilgilerini ve başvuruya yazdığı hesap bilgilerini karşılaştırmalı, üyelerimiz muhakkak kendi adına açılmış olan bir İban numarası bildirmeli,  yeni evli üyelerimiz bankalarından soyadı güncellemesi yaptırmalıdır. Hesabına ulaşmayan ödemelerden ötürü üyelerimiz Müdürlüğümüze bir dilekçe ile ivedilikle müracaat etmeli ve güncel iban bilgilerini belirtmelidirler.

 

Vadesi Gelen İkraz Taksitlerini Ödemeyen Üyelerimizin Yapması Gerekenler

İkraz taksitleriniz ödenmemiş ve Genel Müdürlüğe bağlı Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü ile iletişim kurulmamış ise geciken taksitlerinizin ödenmesi için ivedilikle söz konusu Müdürlüğümüz ile iletişim kurulmalı ve bilgi alınmalıdır. Müdürlüğümüzce verilen bilgiler doğrultusunda geciken taksitler ivedilikle ödenmelidir. Aksi taktirde yönetmelikler kapsamında hukuki süreç başlatılmaktadır.