İcra İkrazı

Maaşında icra kesintisi bulunan üyelere  12, 18, 24, 36, 48 veya 60 ay vadede;

  • İki sandık üyesi müşterek ve müteselsil borçlu gösterilerek 60.000,00 TL,
  • Müşterek ve müteselsil borçlu gösterilmeden 25.000,00 TL’ye kadar bir defaya mahsus verilen  karşılıklı yardımdır.

 

DİĞER İKRAZLAR
ARA