ARA
KURUMSAL
Kalite Yönetim Sistemi

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 

   İLKSAN, Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerine 18-29.06.2007 tarihlerinde TSE eğitmenleri tarafından personele verilen eğitimle başlamıştır. 10-11.04.2008 tarihlerinde gerçekleştirilen Belgelendirme Tetkiki sonucunda TS EN ISO 9001:2000 standardı ile ilgili Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verilmesi hususunda karar alınmıştır. Ardından 01.04.2010 tarihinde TSE tarafından TS EN ISO 9001:2008 standardına uygun Kalite Yönetim Sistemi onaylanmış ve belge kullanma hakkı tanınmıştır. Türk Standartları Enstitüsü Denetim Uzmanlarınca, 03/04/2018 tarihinde TSE 2.Gözetim ve TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş ile ilgili gerçekleştirilen tetkik sonucunda, Genel Müdürlüğümüzce yeni sistemin öngördüğü şartlara göre hazırlanan Kalite El Kitabı uygun görülmüş ve üyelerimizin almış oldukları her türlü hizmetin sunumuna ilişkin olarak Sandığımızın TS EN ISO 9001:2015 şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olduğu onaylanmıştır.  

 

   Kalite Yönetim Sistemimiz, amaçladığımız hizmet kalitesine ulaşabilmek için  yürütülen tüm süreçleri, açıklanan prosedürleri  ve benimsenen prensipleri içeren sistemler bütünüdür. Bu sistem, çalışanlarımızın  bilinçlendirilmesi ve yaptığımız  hizmetlerde  kalite seviyesini en üst seviyeye  ulaştırma ve üye memnuniyetinin arttırılması amacını içerir. Mevzuatımızda yapılan değişiklikler, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ve çalışanlarımızın talepleri incelenerek,  Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarımız revizyonlarla güncel hale getirilmektedir.

 

   2007 yılından beri Sandığımızda yürürlükte olan Kalite El Kitabına, 2015 Kalite Standardının yeniliklerinden kuruluşun bağlamı, planlama, risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri ve liderlik gibi maddeler eklenerek; Üyelerimize Uluslararası Standartlarda hizmet sunumuna sürdürülebilirlik esası getirilmiştir. ISO 9001:2015 revizyonunun temel nedeni kuruluşların faaliyetlerine katma değer kazandırma ve performansı sürekli artırma olanağı sağlamaktır. Bu standartla birlikte üye odaklı yaklaşım, liderlik, personelin bağlılığı, proses yaklaşımı, iyileştirme, kanıt esaslı karar alma ve ilişki yönetimi kavramları önem kazanmıştır. Ayrıca ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardında uygulanabilir yasal şartların sağlanması için gereken şartlar ve üye memnuniyeti tanımlanmaktadır.

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

İLKSAN;

Üyelerimizin memnuniyetini artırmak için Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymayı,

Teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeyi,

Çalışanlarımızın, hizmetlerimize sağladıkları katkılarıyla gurur duymalarını sağlamayı,

Çalışanlarımızın sürekli eğitimi ile yapılan her işi bir defada ve her seferde doğru yapmalarını sağlayarak verimliliği artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi,

Kalite bilincini taşıyan güler yüzlü yönetim anlayışı ile etkin, verimli ve güvenilir hizmet vermeyi taahhüt eder.

 

KALİTE HEDEFLERİ

 

İLKSAN’ın Kalite Hedefleri aşağıdaki konuları içermektedir:

 • Yasal mevzuata uyum
 • Üye memnuniyetinin sağlanması
 • Üye haklarının korunması
 • Üye şikâyetlerinin değerlendirilmesi
 • Üye taleplerinin karşılanması
 • Amaca uygun kullanım
 • İç ve dış görünüm
 • Çevre koruma
 • Genel temizlik
 • Hizmet düzenliliği
 • Personel nitelikleri

Bu maddeler doğrultusunda belirlenen hedefler aşağıdaki gibidir;

 • Hizmette süreklilik, hızlılık ve doğruluk,
 • Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturmak,
 • Üyelerle sürekli ilişki içerisinde olmak ve beklentilerini en kısa sürede doğru olarak karşılamak,
 • Sunduğumuz hizmetlerin Kanunlara, Ana Statüye, Yönetmeliklere ve diğer mevzuatlara uygunluğunu sağlayarak güvenilir kılmak, 
 • Sunduğumuz hizmetlerin her defasında, zamanında ve doğru yapılmasını sağlamak,
 • Üyelerimize sunduğumuz bilgilendirme ve kolaylaştırıcı işlemlerin daha etkin olmasını sağlamak,
 • Tüm çalışanlar tarafından kalitenin bir yaşam felsefesi olarak algılanmasını sağlamak,
 • Çalışma hayatının kalitesini iyileştirme yönünde çalışmaları başlatmak,
 • Sürekli geliştirme çalışmaları başlatmak ve herkesin bu çalışmalara katılmasını sağlamak,
 • Kaliteyi sürekli geliştirme teknikleri hakkında ve gereksinim duyulan konularda sürekli eğitim verilmesini sağlamak,
 • Çalışanların motivasyonunu sağlamak ve etkin bir çalışma ortamı oluşturmak, 
 • Üye memnuniyeti oranının  % 75 seviyesinden aşağı olmamasını sağlamak.                                       

   Türkiye’de Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik kapsamında hizmet eden kuruluşumuz, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetçileri tarafından yapılan 2.Gözetim ve TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş ile ilgili gerçekleştirilen tetkik sonucunda ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmıştır.

 

   İLKSAN TS EN ISO 9001:2015 Belgesi için tıklayınız.