Afet Yardımı
  • Afet yardımı, Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına, terör gibi olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin maliki bulunduğu meskeni veya ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde yapılan yardımdır.

  • Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir.

  • Afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.
  • 01.01.2021 tarihi itibariyle uygulanan  Tabi Afet Yardımı 1.700,00TL ’dir.
  • 01.01.2021 tarihi itibariyle uygulanan  Diğer Afet Yardımı 1.100,00TL ’dir.

 

Afet yardımı için gerekli belgeler;

  • Afet yardımı talep form dilekçesi,  (tıklayınız)
  • Hasara uğrayan, mülkiyetinde bulunan mesken ise; tapu tescil belgesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,
  • Hasara uğrayan ev eşyası ise; üyenin afet tarihindeki ikametgâhını gösteren belge, tapu veya kira sözleşmesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,
  • Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanlığı Kararının örneği ve ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge,

 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA