Cenaze Yardımı
  • Cenaze yardımı, sandık üyesi iken vefat eden üyelerin kanuni vârislerine yapılan yardımdır. Cenaze yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.
  • 2021 Yılı Cenaze Yardımı, Asgari ücretin neti olan 2.825.90 TL’dir

 

            Cenaze yardımının yapılabilmesi için gerekli belgeler;

  • Cenaze Yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)
  • Veraset ilâmı veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin sureti.
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA