ARA
Sosyal Yardımlar Hakkında

Sandığımız üyelerinin birikmiş paralarının ve alacaklarının tasfiyesinin hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, Sandık üyelerinin yardımlara nasıl hak kazanacağı, yapılacak yardım miktarları, müracaat şekilleri ve ibrazı gereken belgelere ilişkin usul ve esaslar Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin Genel Hükümler kısmında detaylı şekilde açıklanmaktadır.