Üyelerimiz

4357 Sayılı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 11. maddesinde sayılan doğal üyelerimiz;

 

 • Sınıf öğretmenleri,
 • Aday sınıf öğretmenleri,
 • Özel Eğitim Kurumları sınıf öğretmenleri,
 • Maarif Müfettişler ve Maarif Müfettiş yardımcıları
 • Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar (İlköğretim Genel Müdürlüğü kadrosunda görev yapan memurlar)
 • Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan;

  - Millî Eğitim Müdürleri,
  - Millî Eğitim Müdür Yardımcıları,
  - Millî Eğitim Şube Müdürü,
  - Millî Eğitim Müdürlüklerinde çalışan şef, memur,   teknisyen, tekniker, uzman, mühendis ve  mimarlar  ile sivil savunma uzmanları
    (Yardımcı Hizmetler Sınıfında olanlar hariç)

   
 • 4/B statüsünde yukarıda sayılan görevlere atananlar,
 • Branşı sınıf öğretmeni olan ve Halk Eğitim Merkezi, Öğretmenevi, Bilim Sanat Merkezi vs. yerlerde görev yapanlar,
 • Sandığımızdan üyelik devamı talebinde bulunanlar ile belirtilen süre içerisinde müracaat etmediğinden dolayı üye olarak mütalaa edilen Okul Öncesi Eğitim Öğretmenleri,
 • Sandık işlerinde çalışan  memurlar.
 • Sandık üyesi iken 01/06/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olmak kaydı ile üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler.
ARA