Evlenme Yardımı
  • Evlenme yardımı, Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere yapılan yardımdır. Evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.
  • Evlenenlerden her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde, bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır.
  • İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğine göre evlenme halinde kullanılacak olan ikrazı alan üyeler bu yardımdan faydalanamazlar.
  • 2020 yılı içerisinde uygulanan Evlilik Yardımı 660,00TL’dir.

 

Evlenme yardımı için gerekli belgeler;

 

  • Evlenme tarihini gösterir, son altı aylık nüfus kayıt örneği,
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA