ARA
Malulen Emekli Yardımı

               Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında görevine ilk defa atanmadan önce meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilenler hariç olmak kaydı ile görevi başında iken çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurulunca tespit edilenlerden, Sandık üyesi iken Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malulen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın yapılan maluliyet ödemesidir.

Malulen emeklilik yardımı hesaplama kalemleri şunlardır;

a) Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,

b) Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,

c) Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı,

 toplamlarıdır.

 

Not: Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendlerinde belirtilen son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, maluliyet yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

 

Malülen emeklilik yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c) Askerlik görevini yapanlardan er öğretmen ya da er olduğunu gösteren askerlik terhis belgesinin fotokopisi,

ç) Görevde iken malul olduğunu gösteren ve resmî sağlık kurumlarından alınan Sağlık Kurulu raporu,

d) Sosyal Güvenlik Kurumunca hizmet süresi ve aylığın bağlandığı tarihi gösteren belge,

    istenir.

**Gerekli belgeler e-devlet üzerinden temin edilebilir.

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
Kanser Sağlık Destek Yardımı
Emekli Yardımı
Malulen Emekli Yardımı
Doğum Yardımı
Evlenme Yardımı
Ölüm Yardımı
Cenaze Yardımı
Şehit Yardımı
Afet Yardımı
Sağlık-Konaklama Yardımı
Nemalı Aidat İadesi
Grup Ferdi Kaza Sigortası