Şehit Yardımı
  • Sandık üyesi iken şehit edilen üyelerin kanuni varislerine yapılacak şehit yardımı miktarı, her yıl Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.
  • 01.01.2022 tarihi itibarıyla uygulanan Şehit Yardımı 40.000,00TL’dir.

Şehit yardımı için gerekli belgeler;

  • Şehit yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)
  • Veraset ilâmı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,
  • Bakanlıkça veya Valilikçe düzenlenen şehitlik belgesi,
  • Tüm varislerin IBAN bilgileri veya vekâlet ile ödeme talep edilmesi halinde noter onaylı vekâletnamenin aslı, 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA