Sigortadan Sağlanacak Faydalar
 • Üyelerin sağlık, kaza, malûliyet ve ölüm risklerini sigorta ettirmek sureti ile temin edilecek diğer faydaları kapsar,
 • Sigorta kapsamına alınacak riskler ve sağlanacak faydalar ile sigorta süreleri, Yönetim Kurulu kararları ile tespit olunur.
 • Buna göre,  22-65 yaş arası Sandık üyeleri, 24 saat boyunca dünyanın her yerinde geçerli olmak üzere deprem teminatı dahil 15.000,00 TL  sigorta kapsamına alınmıştır.
 • Kaza sonucu malül duruma düşen üyenin kendisine veya kaza sonucu vefat eden üyenin varislerine, Sandık tarafından yapılan ölüm ve malüliyet yardımı ödemeleri için istenen belgeler dışında, aşağıda belirtilen belgeler temin edilerek Sandığa başvurulması halinde, belgeler sigorta şirketine gönderilerek hak sahibine ödeme yapılması sağlanmaktadır.

 

Grup Ferdi Kaza Sigortasından faydalanabilmek için istenilen evraklar;

 • Ferdi Kaza Sigortası Talep Form Dilekçesi için tıklayınız.
 • Kaza tespit tutanağı, (sürücü üye ise alkol raporu ve ehliyet fotokopisi)
 • Olay Yeri İnceleme Tutanakları(Raporu) ve Görgü-İfade Tutanakları
 • Defin ruhsatı ve otopsi ve/veya ölü muayene raporu aslı,
 • Maluliyet durumunda üyenin banka hesap numarası, Devlet hastanesi ve üniversite hastanesinden alınacak sakatlık oranını gösterir heyet raporunun aslı, adli rapor aslı.
 • Üyenin vefatı durumunda ise varisinin hesap numarası,
 • 18 yaşın üzerindeki varisin payının diğer bir varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesi halinde; noter onaylı vekâletname.
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
 • Veraset ilamı aslı. (tüm varisleri gösterir şekilde)

            Not :Tüm evrakların aslı veya ilgili kurumlarca onaylanmış suretleri istenmektedir.

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA