Sıkça Sorulan Sorular
ÖNE ÇIKAN SORULAR
Evlenme Yardımı miktarı ne kadardır?

2019 Yılı için evlenme yardımı tutarı 600,00 TL'dir.

Sosyal Yardım evraklarını idari amirime onaylatmam gerekiyor mu?

Sosyal yardım evraklarınız için idari amir onayı gerekmemektedir.

Aidat miktarlarımı artırabilir miyim?

Mevzuat gereği Kadrolu olarak görev yapan üyelerin, Emekli keseneği matrahlarının %2 si oranında, Sözleşmeli olarak görev yapan üyelerin, sigorta primine esas kazanç tutarının %2 si oranında aidatları kesilmekte olup aidat miktarında değişiklik yapılamamaktadır.

İkraz borcumu vadesinden önce kapattım. Kalan sigorta primleri tarafıma iade edilir mi?

İkraz kullanan üyelerimizden damga vergisi ve sigorta primi alınmaktadır. İkrazını vadesinden önce topluca ödeyerek kapatan üyelerimizin ikraz kullanırken ödediği damga vergisi vergi dairesine ödendiği için iadesi söz konusu olmayıp hayat sigortası ve kefalet sigortası primlerinden kalan tutarlar iade edilmektedir. İkraz borcunun vadesinden önce kapatılmasına müteakip izleyen ayın sonuna kadar prim iade tutarı ilgili üyelere ödenmektedir. Üyelerimizin herhangi bir başvuru yapmasına lüzum kalmadan 02.01.2016 tarihine kadar kullanılan ikrazların kefalet sigortası, 10.02.2016 tarihine kadar kullanılan ikrazların da hayat sigortası Genel Müdürlüğümüz tarafından, bu tarihten sonra kullanılan ikrazlar için de anlaşmalı Sigorta Firmalarımız tarafından sigorta prim iadeleri üyelerimizin hesaplarına ödemektedir.

Ayrıca İkraz borcu kapanan üyelerimize yazı gönderilmemektedir. Fakat dilekçe ile başvurarak ikraz borcu bulunmadığına dair yazı talep eden üyelerimize ikraz borcu bulunmadığına dair resmi yazı gönderilmektedir.

İkraz borcunu vadesinden önce kapatmak isteyen üyelerimize erken ödeme indirimi uygulanmaktadır. Üyelerimiz borç ve erken ödeme bilgilerini www.ilksan.gov.tr adresinden üye bilgi sistemine T.C. numarası ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebilmektedirler.

Erken ödeme yapan üyelerimiz bu ödemelerinden dolayı, konut kredi erken ödemelerinde uygulandığı gibi herhangi bir ceza ödemezler.

İlksan Üyeliği Sürdürme Nedir?
İLKSAN üyesi iken, üyelik kapsamı dışında bir göreve atanmaları sebebiyle üyeliği sona erenlerin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olmak kaydıyla bir göreve atanmaları halinde, isterlerse İLKSAN üyelik sürdürme dilekçesi ile üyeliklerini sürdürebilirler.
İlksan Üyeliği Ne Şekilde Başlamaktadır?

4357 sayılı Kanunun 7117 sayılı kanunla değişik 11. maddesinde sayılan unvan ve yerlere atananlar Kanun gereği doğal üyedir.

İlksan’a Kimler Üyedir?

4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sayılan, Sınıf öğretmenleri, Yardımcı ve Stajyer Sınıf öğretmenleri, Engelli çocuklara İlk Tahsilini Veren Müesseselerin özel Eğitim öğretmenleri, Milli Eğitim Müdürleri, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan ( her unvandaki) Memur, tekniker, teknisyen, mühendis, mimar ve sivil savunma uzmanları (Genel İdare Hizmetleri sınıfında görevli olan), Maarif Müfettişler ve Müfettiş yardımcıları, Rehber öğretmenler (Kadrosu Milli Eğitim Müdürlüklerinde Bulunanlar), Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Sınıf öğretmenleri, İlköğretim Okulları Dışındaki Eğitim Kurumlarına Atanan ve Görev Unvanı Sınıf öğretmeni Olanlar, Atamaya esas branşı sınıf öğretmeni olup, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, öğretmenevi (A.S.O.) ve buna bağlı olarak Bilim Sanat Merkezinde görevli Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür yardımcısı, Sandık İşlerinde çalışan Memurlar ile 4/B statüsünde üyelik kapsamındaki görevlere atananlar da İLKSAN’a üyedir.

ARA