Sıkça Sorulan Sorular
İkraz almak için istenen üyelik süresi ne kadardır?

İkraz talebinde bulunan üyelerden yıl şartı aranmamakta olup; İkraz yönetmeliği madde 14/1-a hükmü gereğince; Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması gereklidir.

Nasıl başvuruda bulunabilirim?

Sandığımız internet sayfasında yer alan üye girişi bölümünden online olarak ön başvurunuzu oluşturarak veya başvuru formları bölümünden kullanmak istediğiniz ikraz türüne göre hazırlanan formların çıktısını alarak başvuru kılavuzunda anlatıldığı gibi düzenleyip; her iki türdeki başvuru seçeneğinde de ilgili yerleri kurum amirinize onaylatarak, Genel Müdürlük adresimize şahsen veya posta yoluyla ulaştırmak suretiyle başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kefil isteniyor mu?

Kefilli ve kefilsiz başvuru yapabilirsiniz. Kefil göstermek isterseniz İlksan üyesi ya da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan bir kişiyi kefil gösterebilirsiniz.

Eşim İlksan üyesi ya da 657’ye tabi devlet memuru ise bana kefil olabilir mi?

İcra ikrazı başvuruları dışında eşinizi, İlksan üyesi ya da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan ve fiilen görevinin başında olan bir kişiyi müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösterebilirsiniz.

Maaşımda haciz veya temlik varsa ikraz kullanabilir miyim?

 

Maaşınızda icra vb. kesinti olması halinde; İkraz Yönetmeliğinin “İcra İkrazı” başlıklı 6. Maddesi hükümleri doğrultusunda icra ikrazı kullanmanız mümkündür.

 

Ayrıca; Kefalet sigortası kapsamında icra ikrazı talebinde bulunmanız halinde ise;

İkraz Yönetmeliğinin “Genel Şartlar” başlıklı 14/5 ve 14/6 maddelerine ek olarak aşağıda a ve b maddelerinde belirtilen şartlar geçerlidir;

a) İkraz üst limiti 25.000,00 TL’dir.

b) Üyenin yaşı ile sigorta süresi toplamı 65 yaşını geçmemelidir.

Başvuru formu ve istenen belgelerden kaç adet göndermem gerekiyor?

Başvuru formu ve istenen belgelerden birer adet göndermeniz yeterlidir.

İkrazı başvurudan ne kadar zaman sonra alabilirim?

İkraz ödeme günleri haftada 2 kez Salı ve Perşembe günleridir. Başvuru evraklarınızda herhangi bir eksiklik olmadığı sürece evrakınız Genel Müdürlüğümüz kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren en fazla 8 işgünü içerisinde,  ikrazınız İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi üzerinde bildireceğiniz banka hesabınıza aktarılır.

İkraz için ne kadar masraf öderim?

Damga vergisi ve ikraz hayat sigortası peşin olarak çekeceğiniz ikrazdan kesilerek kalan tutar hesabınıza aktarılır. Kefilsiz başvurularda bunlara ek olarak ikraz kefalet sigorta primi kesintisi yapılır. Sandığımızdan kullanacağız ikraz için dosya masrafı adı altında herhangi bir masraf alınmamaktadır.

İkrazın vade ve miktar seçenekleri nelerdir?


İkraz yönetmeliği madde 13 gereğince ikraz vade ve miktarları;

 • 12 ay vade için 15.000,00 TL’ye
 • 18 ay vade için 20.000,00 TL’ye
 • 24 ay vade için 30.000,00.-TL’ye
 • 36 ve 48 ay vadeler için 50.000,00 TL’ye kadardır.
 • Özel günler ikrazının vadesi 12,18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL’ye kadardır.
 • Evlilik ikrazının vadesi 18 ay olup; miktarı 5.000,00 TL’ye kadardır.
 • Sağlık ikrazının vadesi 12,18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL’ye kadardır.
 • Afet ikrazının vadesi 12,18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL’ye kadardır.
 • Aile destek ikrazının vadesi 12, 18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL’ ye kadardır.
 • Gayrimenkul ikrazının miktar ve vadeleri; 36, 48 aylık için 50.000,00 TL’ ye, 60 aylık için 50.000,00 TL üzeri – 60.000,00 TL’ ye kadardır.
İkraz nema oranları nasıl belirlenmektedir?

İkraz yönetmeliği madde 19/1 gereğince; ikrazlara uygulanacak nema oranları; İkraz ödeme gününden bir önceki iş günü ikraz komisyonunca temin edilen Genel Müdürlüğün çalıştığı en fazla 5 (beş) bankanın aynı vadelere uyguladığı aylık Tüketici Kredi Faizlerinin aritmetik ortalamasından, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen oranlarda indirim yapılarak belirlenir.

İkraz taksit ödemelerini nasıl yapabilirim?

İkraz yönetmeliği madde 21/1 gereğince; ikraz geri ödemeleri takip eden ayın maaş ödeme gününde Maliye Bakanlığı sistemi üzerinden otomatik olarak Saymanlıklar vasıtası ile maaşlardan kesilir.

Taksit ödemelerinin vadesinden önce yapılması durumunda erken ödeme indirimi yapılıyor mu?

Evet, İkraz yönetmeliği madde 21/2 gereğince; taksit ödemelerinin vadesinden önce yapılması durumunda erken ödenen gün sayısı üzerinden nema indirimi yapılmaktadır.

 

Genel ikrazın dışında başka ikraz seçenekleri var mı?

Genel ikrazın dışında Evlilik İkrazı, Sağlık İkrazı, Özel Günler İkrazı, İcra İkrazı, Afet İkrazı, Aile destek ikrazı ve Gayrimenkul ikrazı vardır.

Şu anda devam eden bir genel ikrazım var yeniden ikraz kullanabilir miyim?

İkraz yönetmeliği gereğince; devam eden ikraz taksitlerinizin Yönetim Kurulunca belirlenen oranını  (Evlilik İkrazı, İcra İkrazı, Gayrimenkul ikrazı ve Doğal Afet İkrazı hariç) ya da tamamını kapatmış olmanız durumunda yeniden ikraz kullanabilirsiniz. İkraz taksitlerinizin Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemiş iseniz geri kalan borcunuz erken ödeme indirimi yapılarak yeni kullanacağınız ikraz tutarından düşülmekte, damga vergisi ve sigorta primleri de kesildikten sonra kalan tutar hesabınıza aktarılmaktadır.  

Evlilik İkrazı, Sağlık İkrazı, Özel Günler ikrazı, İcra İkrazı, Afet İkrazı, Aile Destek İkrazı ve Gayrimenkul İkrazının şartları nelerdir?

İkraz yönetmeliği madde 8/1 gereğince Evlilik İkrazı; Sandık üyesi iken evlenen ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde düzenlenen evlenme yardımından feragat eden üyelere, bir defaya mahsus olmak üzere verilen nemasız karşılıklı yardımdır.
İkraz yönetmeliği madde 10/1 gereğince Sağlık İkrazı;

(a) Üyeye; kendisinin, eşinin, çocuklarının, annesinin veya babasının hastalıklarının tedavileri,

(b) Üyenin veya eşinin doğum yapması,

(c) Üyenin veya eşinin tüp bebek tedavileri,

(ç) Üyenin çocuğunun sünnet olması, sebebiyle verilen karşılıklı yardımdır.

İkraz yönetmeliği madde 7/1 gereğince Özel Günler İkrazı; Sandık üyelerine, tatil dönemlerinde, dini bayramlarda, eğitim öğretim yılı başlangıcında, Öğretmenler Gününde ayrıca; ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından uygun görülen dönemlerde ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen karşılıklı yardımdır.

Bu ikrazın yıl içerisinde hangi dönemlerde uygulamaya konulacağı, İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

İkraz yönetmeliği madde 6/1 gereğince İcra İkrazı; 

(a) Maaşında icra kesintisi bulunan üyelere; Sandığın finansman yapısı ve nakit durumu göz önünde bulundurularak, Sandık üyesi iki kişinin müşterek ve müteselsil borçlu gösterilmesi veya kefalet sigortası kapsamında kullanılması şartıyla bir defaya mahsus verilen karşılıklı yardımdır.

Ayrıca, İkraz yönetmeliği madde 14/4-f gereğince; üye, icra ikrazı borcunun tamamını ödemeden herhangi bir ikraz talebinde bulunamaz.  

(b) İkraz yönetmeliği madde 14/5 gereğince; üyenin icra ikrazı talebinde bulunması halinde;

ba) Genel ikraz dışındaki ikraz çeşidine ait ödemekte olduğu ikraz taksit miktarı, talep ettiği ikraza ait taksit miktarı ve aylık icra kesinti miktarının toplamı net maaşının yarısından fazla olan üyenin,

bb) Genel ikraz dışındaki ikraz çeşitlerine ait ikraz borcu ile icralık borçlarının toplamı ya da sadece icralık borçlarının toplamı ikraz limitini aşan üyenin, ikraz talebi kabul edilmez.

İcra ikrazı talebinde bulunan üyelerde;

a) Müşterek ve müteselsil borçlu gösterilen üyelerin maaşında icra kesintisinin bulunmaması,

b) Müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösterilecek üyelerin, en fazla üç ikraz borcunda müşterek ve müteselsil borçlu olarak bulunması,

c) Eşlerin birbirine müşterek ve müteselsil borçlu olmaması,

ç) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların Sandığa üyeliğinin başlamış olması, şartları aranır.

Talebi kabul edilen üyenin, genel ikraz borcu bulunması durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki üyeden, daha önce kullandığı ikraz borcunun yarısından fazlasını ödemiş olması şartı aranır.

İkraz yönetmeliği madde 11/1 gereğince Afet İkrazı; Sandık üyesi iken afete maruz kalan ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde düzenlenen afet yardımını hak eden üyelere kullandırılan karşılıklı yardımdır.

İkraz yönetmeliği madde 9/1 gereğince Aile Destek İkrazı; Üyenin çocuğunun evlenmesi halinde verilen karşılıklı yardımdır.

İkraz yönetmeliği madde 12/1 gereğince Gayrimenkul İkrazı; Üyenin veya eşinin konut veya arsa satın alması durumunda bir defaya mahsus olmak üzere verilen karşılıklı yardımdır.

İkraz başvurusu yapmak için hangi evrakları hazırlamam gerekir?

İkraz yönetmeliği madde 16 gereğince İkraz alacak üyelerden;

 1. Müşterek ve müteselsil borçlu göstererek ikraz talebinde bulunan üyelerden;

a) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirlerinden onaylı ikraz istek form ve taahhütnamesi,

b) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun son aya ait kurum amirinden onaylı maaş bordroları,

c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı kimlik belgeleri,

ç) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortası Formu, (Fiba Emeklilik Hayat Sigortası Başvuru Formu)

d) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirlerinden onaylı imza sirküleri formu, istenir.

 1. Müşterek ve müteselsil borçlu göstermeden ikraz talebinde bulunan üyelerden;

a) Borçlunun imzaladığı ve kurum amirinden onaylı İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi,

b) Borçlunun son aya ait kurum amirinden onaylı maaş bordrosu,

c) Borçlunun vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı kimlik belgesi,

ç) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortası Formu, (Fiba Emeklilik Hayat Sigortası Başvuru Formu)

d) Üye tarafından imzalanmış İkraz Kefalet Sigortası Formu, (Taksitli Kredi Sigorta Formu)

e) Borçlunun imzaladığı ve kurum amirinden onaylı imza sirküleri formu  istenir.

(3) Evlilik ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak; evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.

(4) Sağlık İkrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak;

a) Tedavi görenler için son altı ay içerisinde tam teşekküllü devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri veya SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden alınmış tedavi görüldüğünü belirtir sağlık raporu veya ilgili medikal malzemenin gerekliliğine ilişkin rapor,

b) Doğum yapanlar için, doğumu takip eden üç ay içerisinde başvurmak kaydıyla nüfus kayıt örneği,

c) Tüp bebek tedavisi görenler için, tedavi başlangıcında veya tedavinin bitimini müteakip son 6 ay içerisinde alınmış Uzman Doktor Raporu,

ç) Üyenin çocuğunun sünnet olması halinde, sünneti müteakip son altı ay içerisinde alınmış olan doktor raporu ile nüfus kayıt örneği, istenir.

(5) Afet ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak;

a) Üyenin ikametgahını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak belge,

b) Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi meskeni ise tapu tescil belgesi,

c) İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporu,

ç) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya ilçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu,

d) Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, Afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanı Kararının, bu maddenin yayımından önceki dönemlere müteallik taleplerde ise Bakanlar Kurulu Kararının örneği veya ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge,

istenir.

(6) Aile destek ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak; evlenme halinde, evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan nüfus kayıt örneği istenir.

(7) İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin İkraz İstek Form ve Taahhütnamesinin disiplin amiri veya Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylı olması istenir.

(8) Emekli olup üyeliklerini sürdüren üyelerin İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi veya maaş bordrolarının bulundukları yerdeki SGK Müdürlüğünce onaylı olması istenir.

(9) İcra ikrazından yararlanmak isteyen üyelerin, birinci veya ikinci fıkrada istenilen belgelerinin İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden onaylı olması istenir. 

Daha önce Sandıktan ikraz kullandım ancak; icra-i takibe uğradım. Yeniden ikraz kullanabilir miyim?

İkraz yönetmeliği madde 14/1/b gereğince; Sandığımızdan yeniden ikraz kullanabilmeniz için borç bitiminden sonra 6 ay geçmiş olması gerekmektedir.

Daha önce Sandıktan ikraz kullandım ancak; idari takibe uğradım. Yeniden ikraz kullanabilir miyim?

Sandığımızdan yeniden ikraz talebinde bulunabilirsiniz. 

İkraz evraklarını nereden onaylatmam gerekiyor?

İkraz yönetmeliği madde 4/ğ gereğince ikraz evraklarınızı kadronuzun bulunduğu ve maaşınızı aldığınız kurumun üst yöneticisine onaylatmanız gerekmektedir.

Evrakları gönderdiğim tarihteki nema oranları mı geçerli olacaktır?

İkraz yönetmeliği madde 18/3 gereğince ikrazlara ödeme gününden bir önceki gün itibarıyla ikraz komisyonunca belirlenen nema oranı uygulanarak aylık ödeme taksitleriniz belirlenir.

 

İkraz hesabıma aktarıldı ancak vazgeçtim, ne yapabilirim?

İkraz yönetmeliği madde 20/2 gereğince, ikrazı hesabına gönderildikten sonra almaktan vazgeçen üyenin hesabı, adına tahakkuku yapılan damga vergisinin tamamı, ikrazın Genel Müdürlük hesaplarına iade edildiği tarihe kadar ki nema ve sigorta primi üyeden tahsil edilerek kapatılır.

Üyeliğin sona ermesi halinde ikraz borçlarının kapanma sırası nedir?

İkraz yönetmeliği madde 25/1 gereğince, İkraz borcu bulunan üyenin ölümü, emekli olması veya üyeliğinin sona ermesi halinde kalan borcu; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak sosyal yardımlardan veya diğer alacaklarından, bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre sırasıyla;

a) Evlilik ikrazı borcu,

b) Afet ikrazı borcu,

c) Sağlık ikrazı borcu,

ç) Özel günler ikrazı borcu,

d) Aile destek ikrazı borcu,

e) İcra ikrazı borcu,

f) Gayrimenkul ikrazı borcu,

g) İkraz borcu, mahsup edilir.

İkrazların ertelenme halleri nelerdir?

İkraz yönetmeliği madde 25/5 gereğince; Üyelerin talepleri halinde;

a) İkraz kullanıp askerlik nedeniyle görevine ara veren asker üyeler ile askerlik görevini yerine getirirken ikraz talebinde bulunan asker üyelerin ikraz taksitlerini nema yansıtılması şartıyla 6 aya kadar ertelemeye,

b) İkraz kullanıp doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılan üyelerin ikraz taksitlerini nema yansıtılması şartıyla 6 aya kadar ertelemeye,

c) Afete veya teröre maruz kalan üyelerin kullanmış oldukları veya yeni kullanacakları ikrazlara ait taksitlerini, ağır hasarlılar için nemasız olarak 3 aya kadar, orta ve hafif hasarlılar için nemalı olarak 3 aya kadar ertelemeye,

ç) İkraz kullanıp annesinin, babasının, eşinin veya çocuğunun vefatı nedeniyle, ikraz taksitlerini nema yansıtılması şartıyla 6 aya kadar ertelemeye, ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve  Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir.

 

ARA