ARA
Sıkça Sorulan Sorular
İkraz
Daha önce ikraz kullandım, ödemelerimdeki gecikme nedeniyle borcum kefalet sigortası tarafından karşılandı. Yeniden ikraz kullanabilir miyim?

Sandığımızdan yeniden ikraz kullanabilmeniz için, ilgili sigorta firması tarafından borcun tamamının ödenmesinden itibaren 18 (Onsekiz) ay geçmiş olması gerekmektedir.

İkraz hesabıma aktarılmadı ancak ikraz almaktan vazgeçtim, ne yapabilirim?

İkraz yönetmeliği madde 18 hükümleri kapsamında talep etmiş olduğunuz ikraza ait tahakkuk ve ödeme işlemleri yapılıncaya kadar ikraz almaktan vazgeçmeniz halinde 0530 061 79 60 no’ lu whatsapp hattına veya ikraz@ilksan.gov.tr e-posta adresine imzalı iptal dilekçenizi göndermeniz gerekmektedir.

İkraz hayat sigortası poliçe pirim bedeli iade alınabilir mi?

İkraz Yönetmeliğinin “Yapılacak İşlemler” başlıklı 4. maddesi kapsamında; prim bedeli ikraz kullanan üyeden tahsil olunmak ve tahsilat tutarı ödenecek ikraz tutarından tevkif edilmek üzere, İLKSAN tarafından belirlenen sigorta şirketi veya şirketlerine hayat sigortası yaptırılmaktadır. Bahse konu ikrazın herhangi bir sebeple erken kapatılması halinde, ikraz erken kapatma tarihi ile son ödeme tarihi arasındaki süreye ilişkin Hayat Sigortası Prim Bedelleri, Sigorta Şirketince belirli ödeme dönemleri dahilinde iade edilmektedir. Bunun dışında bir sigorta iade işlemi bulunmamaktadır.  

Nasıl başvuruda bulunabilirim?

Kefilsiz ikraz başvuruları için; e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/ilksan-ikraz-basvurusu) üzerinden Çift Aşamalı Kimlik Doğrulama ile online olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Kefilsiz ikraz başvuru evraklarınızı Genel Müdürlüğümüze fiziki olarak göndermenize gerek bulunmamaktadır.

Kefilli ikraz başvuruları için; Sandığımızın internet adresinden (www.ilksan.gov.tr) online ikraz başvurunuzu yapıp çıktısını alarak ıslak imzanız ile imzaladıktan sonra posta yolu ile göndermeniz gerekmektedir. Genel Müdürlük adresimize şahsen veya posta yoluyla ulaştırmak suretiyle başvurunuzu yapabilirsiniz.  

İkraz başvuru evraklarını kurum amirime onaylatmam gerekiyor mu?

Sayın üyemiz; yalnızca MÜTESELSİL KEFİL göstererek yapacağınız ikraz başvurularında, MÜTESELSİL KEFİLİNİZE ait tatbiki imza örneğinin MÜTESELSİL KEFİLİN kurum amiri tarafından onaylanması gerekmektedir.

Eşim İlksan üyesi ya da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 657’ye tabi devlet memuru ise bana Müteselsil Kefil olabilir mi?

İcra ikrazı başvuruları dışında, İlksan üyesi ya da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan ve fiilen görevinin başında olan herhangi bir kişiyi müteselsil kefil olarak gösterebilirsiniz.

Müteselsil Kefil isteniyor mu?

Müteselsil kefil göstererek veya kefilsiz başvuru yapabilirsiniz. Müteselsil kefil göstermek isterseniz İlksan üyesi ya da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan bir kişiyi Müteselsil kefil gösterebilirsiniz.

Maaşımda haciz veya temlik varsa ikraz kullanabilir miyim?

Maaşınızda icra vb. kesinti olması halinde; İkraz Yönetmeliğinin “İcra İkrazı” başlıklı 6. Maddesi hükümleri doğrultusunda icra ikrazı kullanmanız mümkündür.

 

Ayrıca; Kefalet sigortası kapsamında icra ikrazı talebinde bulunmanız halinde ise;

İkraz Yönetmeliğinin “Genel Şartlar” başlıklı 14/5 ve 14/6 maddelerine ek olarak aşağıda a ve b maddelerinde belirtilen şartlar geçerlidir;

a) İkraz üst limiti 75.000,00 TL’dir.

b) Üyenin yaşı ile sigorta süresi toplamı 65 yaşını geçmemelidir.

İkrazı başvurudan ne kadar zaman sonra alabilirim?

İkraz ödeme günleri haftada 3 gün olup; Salı, Perşembe ve Cuma günleridir. Başvuru evraklarınızda herhangi bir eksiklik olmadığı sürece evrakınız Genel Müdürlüğümüz kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren, yönetmelik hükümleri kapsamında belirlenen süreler içerisinde,  ikrazınız İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi üzerinde bildireceğiniz banka hesabınıza aktarılır.

 

İkrazın vade ve miktar seçenekleri nelerdir?

İkraz yönetmeliği madde 13 gereğince ikraz vade ve miktarları;

 • 12 aylık ikraz için 100.000,00 TL’ye,
 • 18 aylık ikraz için 120.000,00 TL’ye,
 • 24 aylık ikraz için 150.000,00 TL’ye, kadardır.
 • Özel günler ikrazının vadesi 12,18 veya 24 ay olup; miktarı 30.000,00 TL’ye kadardır.
 • Evlilik ikrazının vadesi 18 ay olup; miktarı 20.000,00 TL’ye kadardır.
 • Sağlık ikrazının vadesi 12,18 veya 24 ay olup; miktarı 20.000,00 TL’ye kadardır.
 • Afet ikrazının vadesi 12,18 veya 24 ay olup; miktarı 20.000,00 TL’ye kadardır.
 • Aile destek ikrazının vadesi 12, 18 veya 24 ay olup; miktarı 20.000,00 TL’ ye kadardır.
 • İcra ikrazının; İkraz kefalet sigortası kapsamında kullanılması halinde miktarı 75.000,00 TL’ye, Sandık üyesi iki kişinin müteselsil kefil gösterilerek kullanılması halinde miktarı 150.000,00 TL’ye,  kadardır.
 • Gayrimenkul ikrazının miktar ve vadeleri; 
 • 12 aylık ikraz için 100.000,00 TL’ye,
 • 18 aylık ikraz için 120.000,00 TL’ye,
 • 24 aylık ikraz için 150.000,00 TL’ye, kadardır.
İkraz için ne kadar masraf öderim?

Damga vergisi ve ikraz hayat sigortası peşin olarak çekeceğiniz ikrazdan kesilerek kalan tutar hesabınıza aktarılır. Kefilsiz başvurularda bunlara ek olarak ikraz kefalet sigorta primi kesintisi yapılır. Sandığımızdan kullanacağız ikraz için dosya masrafı adı altında herhangi bir masraf alınmamaktadır.

İkraz nema oranları nasıl belirlenmektedir?

İkraz yönetmeliği madde 19/1 gereğince; ikrazlara uygulanacak nema oranları; İkraz ödeme gününden bir önceki iş günü ikraz komisyonunca temin edilen Türkiye Bankalar Birliğine kayıtlı aktif büyüklüklerine göre ilk 10 (on) banka arasından ilk 5 (beş) bankanın; oran alınamaması durumunda ilk 10 (on) banka içerisinde takip eden bankanın aynı vadelere uyguladığı aylık Tüketici Kredi Faizlerinin aritmetik ortalamasından, ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve  Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen oranlarda indirim yapılarak belirlenir.

İkraz taksit ödemelerini nasıl yapabilirim?

İkraz yönetmeliği madde 21/1 gereğince; İkraz alan üyenin ilk taksit ödeme günü, takip eden ayın maaş ödeme günüdür. İlksan kesintilerinin, üyelerin maaşlarından harcama birimleri veya İlksan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemi üzerinden yapılması sağlanır.

Ayrıca; manuel ödeme yapmak isteyen üyelerimiz, Sandık banka hesabına internet bankacılığı ile banka şubeleri veya bankamatikler yolu ile (Akbank T.A.Ş. Ankara Cebeci Şubesi TR65 0004 6000 1788 8000 1700 04 nolu manuel ikraz tahsilatları Sandık hesabına) para yatırarak ödeme yapabilmektedir.

Manuel ödeme yapmak isteyen üyelerimiz gerek ödeme tutarları gerekse banka bilgileri hakkında Sandığımızın 444 1 943 numaralı çağrı merkezinden, Genel Müdürlüğe bağlı Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğünden veya www.ilksan.gov.tr internet adresi üye bilgi sistemi üzerinden bilgi edinebilirler.

Taksit ödemelerinin vadesinden önce yapılması durumunda erken ödeme indirimi yapılıyor mu?

Evet, İkraz yönetmeliği madde 21/2 gereğince; taksit ödemelerinin vadesinden önce yapılması durumunda erken ödenen gün sayısı üzerinden nema indirimi yapılmaktadır. Evlilik ikrazının taksit ödemelerinde erken ödeme indirimi yapılmaz.

Genel ikrazın dışında başka ikraz seçenekleri var mı?

Genel ikrazın dışında Evlilik İkrazı, Sağlık İkrazı, Özel Günler İkrazı, İcra İkrazı, Afet İkrazı, Aile destek ikrazı ve Gayrimenkul ikrazı vardır. Üyelerimiz ikraz taksitlerinin toplamı, net maaşlarının %75 (Yetmişbeş)‘ ini geçmemesi koşuluyla aynı anda birden fazla ikraz türünden (Gayrimenkul ve Evlilik ikrazı hariç) faydalanabilirler

Şu anda devam eden bir genel ikrazım var yeniden ikraz kullanabilir miyim?

İkraz yönetmeliği gereğince; devam eden ikraz taksitlerinizin en az yarısını (Evlilik ve Gayrimenkul ikrazı hariç) ya da tamamını kapatmış olmanız durumunda yeniden ikraz kullanabilirsiniz. İkraz taksitlerinizin en az yarısını ödemiş iseniz geri kalan borcunuz erken ödeme indirimi yapılarak yeni kullanacağınız ikraz tutarından düşülmekte, damga vergisi ve sigorta primleri de kesildikten sonra kalan tutar hesabınıza aktarılmaktadır.  

Evlilik İkrazı, Sağlık İkrazı, Özel Günler ikrazı, İcra İkrazı, Afet İkrazı, Aile Destek İkrazı ve Gayrimenkul İkrazının şartları nelerdir?

İkraz yönetmeliği madde 8/1 gereğince Evlilik İkrazı; Sandık üyesi iken evlenen ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde düzenlenen evlenme yardımından feragat eden üyelere, bir defaya mahsus olmak üzere verilen nemasız karşılıklı yardımdır.

İkraz yönetmeliği madde 10/1 gereğince Sağlık İkrazı;

(a) Üyeye; Kendisinin, eşinin, çocuklarının, annesinin veya babasının hastalıklarının tedavileri,

(b) Kendisinin veya eşinin doğum yapması,

(c) Kendisinin veya eşinin tüp bebek tedavileri,

(ç) Çocuğunun sünnet olması,

sebebiyle verilen karşılıklı yardımdır.

İkraz yönetmeliği madde 7/1 gereğince Özel Günler İkrazı; Sandık üyelerine, tatil dönemlerinde, dini bayramlarda, eğitim öğretim yılı başlangıcında, Öğretmenler Gününde ayrıca; ikraz komisyonunun uygun görülen dönemlerde ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen karşılıklı yardımdır.

Bu ikrazın yıl içerisinde hangi dönemlerde uygulamaya konulacağı, İkraz Komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

İkraz yönetmeliği madde 6/1 gereğince İcra İkrazı; 

(a) Maaşında icra kesintisi bulunan üyelere; Sandığın finansman yapısı ve nakit durumu göz önünde bulundurularak, Sandık üyesi iki kişinin müteselsil kefil gösterilmesi durumunda bir defaya mahsus olarak veya kefalet sigortası kapsamında kullanılması şartıyla bir defadan fazla verilen karşılıklı yardımdır.

Ayrıca, İkraz yönetmeliği madde 14/4-f gereğince; üyenin, Müteselsil kefil göstererek icra ikrazı kullanması halinde borcunun tamamını ödemeden; Kefalet sigortası kapsamında icra ikrazı kullanması halinde ise icra ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin Yönetim Kurulunca belirlenen oranını ödemeden herhangi bir ikraz talebinde bulunamaz.

(b) İkraz yönetmeliği madde 14/5 gereğince; üyenin icra ikrazı talebinde bulunması halinde;

ba) Genel ikraz dışındaki ikraz çeşidine ait ödemekte olduğu ikraz taksit miktarı, talep ettiği ikraza ait taksit miktarı ve aylık icra kesinti miktarının toplamı net maaşının yarısından fazla olan üyenin,

bb) Genel ikraz dışındaki ikraz çeşitlerine ait ikraz borcu ile icralık borçlarının toplamı ya da sadece icralık borçlarının toplamı ikraz limitini aşan üyenin, ikraz talebi kabul edilmez.

İcra ikrazı talebinde bulunan üyelerde;

a) Müteselsil kefil gösterilen üyelerin maaşında icra kesintisinin bulunmaması,

b) Müteselsil kefil olarak gösterilecek üyelerin, daha önce herhangi bir ikraz borcunda müteselsil kefil olarak bulunmaması veya hali hazırda müteselsil kefil göstererek kullandıkları bir ikraz borcu bulunmaması,

c) Eşlerin birbirine müteselsil kefil olmaması,

ç) Borçlu ile müteselsil kefillerin Sandığa üyeliğinin başlamış olması, şartları aranır.

Talebi kabul edilen üyenin, genel ikraz borcu bulunması durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki üyeden, daha önce kullandığı ikraz borcunun en az yarısını ödemiş olması şartı aranır.

İkraz yönetmeliği madde 11/1 gereğince Afet İkrazı; Sandık üyesi iken afete veya teröre maruz kalan üyelere kullandırılan karşılıklı yardımdır.

İkraz yönetmeliği madde 9/1 gereğince Aile Destek İkrazı; Üyenin çocuğunun evlenmesi halinde verilen karşılıklı yardımdır.

İkraz yönetmeliği madde 12/1 gereğince Gayrimenkul İkrazı; Üyenin veya eşinin konut veya arsa satın alması durumunda bir defaya mahsus olmak üzere verilen karşılıklı yardımdır.

İkraz başvurusu yapmak için hangi evrakları hazırlamam gerekir?

İkraz yönetmeliği madde 16 gereğince;

(1) Müteselsil kefil göstererek ikraz talebinde bulunan üyelerden;

a) Borçlu ile müteselsil kefilin imzaladıkları ikraz istek form ve taahhütnamesi,

b) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortası Formu,

c)Müteselsil kefilin imzaladığı, ve kurum amirinden onaylı imza sirküleri formu, istenir.

(2) Müteselsil kefil göstermeden ikraz talebinde bulunan üyelerden; 

(16.04.2024 tarihi itibariyle müteselsil kefil göstermeden (kefilsiz) ikraz talepleri,  e-Devlet üzerinden online olarak alınmaya başlanmıştır. Evrakların Genel Müdürlüğümüze fiziksel olarak ulaştırılmasına gerek bulunmamaktadır. )

a) Borçlunun imzaladığı İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi,

b) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortası Formu,

c) Üye tarafından imzalanmış İkraz Kefalet Sigortası Formu, istenir.

(3)-Evlilik ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak; evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan nüfus kayıt örneği istenir.

(4) Sağlık ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak;

a) Muayene, teşhis, tetkik veya tedavi halinde, son altı ay içerisinde sağlık kuruluşlarından alınmış rapor,

b) Doğum halinde, doğumu takip eden altı ay içerisinde başvurmak kaydıyla nüfus kayıt örneği,

c) Tüp bebek tedavisi halinde, tedavinin gerekliliğine veya tedavi görüldüğüne ilişkin son 6 ay içerisinde alınmış Uzman Doktor Raporu,

ç) Üyenin çocuğunun sünnet olması halinde, sünneti müteakip son altı ay içerisinde alınmış olan doktor raporu ile nüfus kayıt örneği, istenir.

 

(5) Afete veya teröre maruz kalmaları nedeniyle afet ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden; afeti veya terör olayını takip eden 6 ay içerisinde başvurmak kaydıyla, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak;

a) Afet veya terörün vuku bulduğu bölgede ikamet eden üyeler için, ikametgah belgesi,

b)  Afet veya terörün vuku bulduğu bölgede taşınmaz malı bulunan üyeler için; üyenin kendisine veya eşine ait tapu belgesi ve nüfus kayıt örneği,

c) Eşi veya çocuğu vefat eden üyeler için, nüfus kayıt örneği,istenir.

(6) Gayrimenkul İkrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak; üyeye veya eşine ait gayrimenkul alımını belgeleyen tapu belgesi istenmektedir.

(7) Aile destek ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak; evlilik tarihini takip eden ilk altı ay içerisinde başvurmak kaydıyla, evlenme tarihini gösterir, nüfus kayıt örneği istenir.

(8)- Emekli olup üyeliklerini sürdüren üyelerin İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi veya maaş bordrolarının bulundukları yerdeki SGK Müdürlüğünce onaylı olması istenir.

 

Daha önce Sandıktan ikraz kullandım ancak; icra-i takibe uğradım. Yeniden ikraz kullanabilir miyim?

İkraz yönetmeliği gereğince; Sandığımızdan yeniden ikraz kullanabilmeniz için borç bitiminden itibaren 1 (Bir) yıl geçmiş olması gerekmektedir.

Evrakları gönderdiğim tarihteki nema oranları mı geçerli olacaktır?

İkraz yönetmeliği madde 18/3 gereğince ödeme gününden bir önceki gün itibarıyla ikraz komisyonunca belirlenen nema oranı uygulanarak, üyenin aylık ödeme taksitleri belirlenir.

İkraz hesabıma aktarıldı ancak ikraz almaktan vazgeçtim, ne yapabilirim?

İkraz yönetmeliği madde 20/2 gereğince, İkrazı hesabına gönderildikten sonra almaktan vazgeçen üyenin hesabı, adına tahakkuku yapılan damga vergisinin tamamı, ikrazın Genel Müdürlük hesaplarına iade edildiği tarihe kadar ki nema ve sigorta primi üyeden tahsil edilerek kapatılır.

Üyeliğin sona ermesi halinde ikraz borçlarının kapanma sırası nedir?

İkraz yönetmeliği madde 25/1 gereğince, İkraz borcu bulunan üyenin ölümü, emekli olması veya üyeliğinin sona ermesi halinde kalan borcu; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak sosyal yardımlardan veya diğer alacaklarından, bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre sırasıyla;

a) Evlilik ikrazı borcu,

b) Afet ikrazı borcu,

c) Sağlık ikrazı borcu,

ç) Özel günler ikrazı borcu,

d) Aile destek ikrazı borcu,

e) İcra ikrazı borcu,

f) Gayrimenkul ikrazı borcu,

g) Genel İkraz borcu, mahsup edilir.

İkraz taksitlerinin ertelenme halleri nelerdir?

İkraz yönetmeliği madde 25/6 gereğince; Üyelerin talepleri halinde;

a) İkraz kullanıp askerlik nedeniyle görevine ara veren asker üyeler ile askerlik görevini yerine getirirken ikraz talebinde bulunan asker üyelerin ikraz taksitlerini nema yansıtılması şartıyla en fazla 6 aya  kadar ertelemeye,

b) İkraz kullanıp doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılan üyelerin ikraz taksitlerini nema yansıtılması şartıyla en fazla 6 ay a kadar ertelemeye,

c) Afete veya teröre maruz kalan üyelerin kullanmış oldukları veya yeni kullanacakları ikrazlara ait taksitlerini her bir olay için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere üyenin tercihine göre nemasız olarak 3 aya veya nemalı olarak 6 aya kadar,

ç) İkraz kullanıp annesinin, babasının, eşinin veya çocuğunun vefatı nedeniyle, ikraz taksitlerini her bir olay için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere üyenin tercihine göre nemasız olarak 3 aya veya nemalı olarak 6 aya kadar ertelemeye, İkraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir.